facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

W „Którędy do pracy?” o zawodzie pedagoga

Biuro Karier Uniwersytetu Śląskiego organizuje kolejne spotkanie z cyklu „Którędy do pracy?”, tym razem adresowane do studentów i absolwentów pedagogiki. Spotkanie, które odbędzie się 7 grudnia 2011 r. o godz. 15.30 na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (sala 209), poświęcone będzie pracy pedagoga.

W wydarzeniu udział wezmą:

  • Joanna Brown, właścicielka prywatnego przedszkola,
  • Arleta Dyba, pedagog z wieloletnim stażem pracy,
  • Krzysztof Demczuk, interwent kryzysowy, trener, współwłaściciel firmy,
  • Magdalena Bielenin, pedagog w szkole specjalnej oraz pracownik poradni psychologiczno-pedagogicznej.

Uczestnicy spotkania będą mieli okazję dowiedzieć się m.in. jakie cechy osobowe predestynują do wykonywania zawodu i jakie umiejętności są niezbędne w pracy pedagoga.

Zgłoszenia udziału w spotkaniu przyjmowane są pod numerem telefonu 32 359 20 32 w godzinach od 7.30 do 15.30. Ilość miejsc jest ograniczona, o udziale zadecyduje kolejność zgłoszeń. Więcej informacji o cyklu spotkań „Którędy do pracy?” znajduje się pod adresem: www.bk.us.edu.pl.
 

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.