facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

W 40-lecie powstania Uniwersytetu Śląskiego - VIII katowicka konferencja naukowa

17-19 września odbędzie się VIII katowicka konferencja naukowa pt.W 40-lecie powstania Uniwersytetu Śląskiego - Szkolnictwo i Nauka na Górnym Śląsku.

Miejsce obrad i tematyka dnia:

17.09.2008 r. - Rektorat Uniwersytetu Śląskiego, aula im. Kazimierza Lepszego ul. Bankowa 12
40-letni Uniwersytet Śląski – jego dzieje i służba społeczeństwu

18.09.2008 r. - Muzeum Historii Katowic, ul. Szafranka 9
Dzieje szkolnictwa i oświaty na Górnym Śląsku

19.09.2008 r. - Muzeum Historii Katowic, ul. Szafranka 9
Szkolnictwo i oświata w Katowicach
 

PROGRAM

17 września 2008 r. (środa), Aula im. Kazimierza Lepszego, ul. Bankowa 12
40-letni Uniwersytet Śląski - jego dzieje i służba społeczeństwu

13.00
Otwarcie konferencji, powitanie Gości przez JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego
I część obrad - moderator: prof. dr hab. Janusz Janeczek
13.15-13.35 Prof. dr hab. Henryk Samsonowicz (Warszawa)
Idea uniwersytetu w średniowiecznej i nowożytnej Europie.
13.35-13.55 Prof. dr hab. Maciej Salamon (Kraków)
Powstanie Uniwersytetu Śląskiego.
13.55-14.15 Prof. PhDr. Rudolf Žaček (Opawa)
Dwa Uniwersytety Śląskie: Katowice i Opawa w europejskiej rzeczywistości.
14.15-14.35 Prof. dr hab. Tadeusz Sławek (Katowice)
Przestrzenie uniwersytetu - warunki Górnego Śląska.
14.35-15.00 Przerwa.
II część obrad - moderator: prof. dr hab. Tadeusz Sławek
15.00-15.20 Prof. dr hab. Ewa Chojecka (Bielsko-Biała)
Meandry dziejów 40-lecia Uniwersytetu Śląskiego. O pożytkach i zasadzkach uprawiania nauki na Górnym Śląsku.
15.20-15.40 Prof. PhDr. Zdeněk Jirásek (Opawa)
Współpraca naukowa śląskich uczelni wyższych w rozwiązywaniu problemów regionu.
15.40-16.00 Prof. PhDr. Milan Myška (Ostrawa)
Związki Uniwersytetu Śląskiego z ostrawskim ośrodkiem szkolnictwa wyższego.
16.00-16.20 Prof. dr hab. Marek Szczepański (Katowice)
O dostojeństwie Uniwersytetu i jego zagrożeniach. Społeczna rola i misja Uniwersytetu Śląskiego.
16.20-17.00 Dyskusja plenarna i refleksje końcowe, podsumowanie obrad
Prowadzenie: obaj moderatorzy.
17.00 Słowo końcowe i podziękowania JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego

18 września (czwartek), Muzeum Historii Katowic, ul. Szafranka 9
Dzieje szkolnictwa i oświaty na Górnym Śląsku

I część obrad - moderator: prof. dr hab. Józef Śliwiok
9.30 - 9.50 Prof. dr hab. Zbigniew S. Herman (Katowice)
Misja Oddziału PAN w Katowicach w górnośląskiej rzeczywistości.
9.50-10.10 Prof. dr hab. Edward Potkowski (Warszawa)
Szkoła a społeczeństwo. System szkolnictwa w średniowieczu i w czasach wczesnonowożytnych.
10.10-10.30 Prof. dr hab. Stanisław Grzybowski (Kraków)
Uniwersytet jako szkoła mistrzów.
10.30-10.50 Prof. dr hab. Rościsław Żerelik (Wrocław)
Wrocław jako miejsce zdobywania wiedzy przez mieszkańców Górnego Śląska.
10.50-11.20 Przerwa
11.20-11.40 Ks. bp prof. dr hab. Jan Kopiec (Opole)
Studia teologiczne Górnoślązaków we Wrocławiu od XVI w. do początku XX w..
11.40-12.00 Prof. dr hab. Antoni Barciak (Katowice)
Początki szkolnictwa na Górnym Śląsku.
12.00-13.30 Przerwa
II część obrad - moderator: prof. dr hab. Edward Potkowski
13.30-13.50 Dr Bogumiła Burda (Zielona Góra)
Jan Ignacy Felbiger reformator szkolnictwa elementarnego na Śląsku.
13.50-14.10 Dr hab. Sylwester Fertacz (Katowice)
Początki szkolnictwa wyższego na Górnym Śląsku.
14.10-14.30 Dr hab. Barbara Szczypka-Gwiazda (Katowice)
Modernizm i funkcjonalizm w architekturze gmachów Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.
14.30-14.50 Przerwa
14.50-15.10 Dr hab. Irma Kozina (Katowice)
Nowe siedziby Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.
15.10-15.30 Dr Jerzy Gorzelik (Katowice)
Styl ok. 1800 w architekturze gmachów Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.
15.30-15.50 Dr Ryszard Nakonieczny (Gliwice)
Architektura gmachu Akademii Muzycznej w Katowicach.
15.50-16.30 Dyskusja plenarna
16.30 Zwiedzanie wystawy zorganizowanej w Muzeum Historii Katowic w 40-lecie Uniwersytetu Śląskiego.

19 września (piątek), Muzeum Historii Katowic, ul. Szafranka 9
Szkolnictwo i oświata w Katowicach

I część obrad - moderator: prof. dr hab. Stanisław Grzybowski
9.00- 9.20 Prof. dr hab. Jerzy Wyrozumski (Kraków)
Polska Akademia Umiejętności wobec Śląska w dwudziestoleciu międzywojennym.
9.20 - 9.40 Dr Jacek Siebel (Katowice)
Nauczyciele szkoły parafialnej w Bogucicach w świetle metryk parafialnych.
9.40-10.00 Dr Halina Dudała (Katowice)
Szkolnictwo żydowskie w Katowicach latach 1860-1922.
10.00-10.20 Dr Joanna Lusek (Katowice)
Szkoły wyznaniowe w Katowicach.
10.20-10.40 Przerwa
10.40-11.00 Dr Janusz Gołaszewski (Wrocław)
Gimnazjum realne w Katowicach w latach 1897-1922 (siedziba, ciało nauczycielskie, program nauczania).
11.00-11.20 Dr Zdzisław Jedynak (Katowice)
Dzieje gimnazjum (klasycznego) w Katowicach w latach 1871-1922.
11.20-11.40 Dr Julia Dziwoki (Katowice)
Stowarzyszenia nauczycieli w Katowicach w latach 1922-1939.
11.40-12.00 Dr hab. Anna Nadgórska-Glimos (Katowice)
Szkolnictwo województwa śląskiego a szkolnictwo ogólnopolskie.
12.00-13.30 Przerwa
II część obrad - moderator: prof. dr hab. Leonard Ogierman
13.30-13.50 Dr Andrzej Drogoń (Katowice)
Polityczne i społeczne uwarunkowania w procesie powstawania szkolnictwa wyższego w Katowicach.
13.50-14.10 Dr hab. Zygmunt Woźniczka (Katowice)
Indoktrynacja szkolnictwa w Katowicach w pierwszej połowie lat 50. XX w.
14.10-14.30 Dr Maciej Fic (Katowice)
Ideologizacja szkolnictwa średniego w Katowicach na tle szkolnictwa górnośląskiego w latach 1945-1956.
14.30-14.50 Przerwa
14.50-15.10 Dr Joanna Januszewska-Jurkiewicz (Katowice)
Spory o kierunek wychowania młodzieży szkolnej na przykładzie Katowickiej Chorągwi ZHP w latach 70. i 80. XX w.
15.10-15.30 Dr Beata Urbanowicz (Częstochowa)
Problematyka Katowic w podręcznikach i programach szkolnych w latach 1944-1989.
15.30-15.50 Dr Tomasz Kurpierz (Katowice)
Strajki i formy oporu studenckiego na uczelniach katowickich w latach 1980-1989.
15.50-16.30 Dyskusja plenarna i refleksje końcowe, podsumowanie obrad

 

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.