facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

VIII wykład im. Profesora Andrzeja Lasoty

9 stycznia 2015 r. o godz. 15.30 w sali posiedzeń Rady Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii UŚ (Katowice, ul. Bankowa 14, sala 227) odbędzie się wykład im. Profesora Andrzeja Lasoty. Zagadnienie pt. „O komputerowo wspieranym wykrywaniu orbit ograniczonych i okresowych” zreferuje prof. dr hab. Roman Srzednicki, kierownik Katedry Równań Różniczkowych Instytutu Matematyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. W spotkaniu udział wezmą prorektor ds. finansów i rozwoju prof. zw. dr hab. Stanisław Kucharski oraz prorektor ds. nauki i współpracy z gospodarką prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: www.math.us.edu.pl.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.