facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

VIII Seminarium Historyków Filozofii Polskiej

logo Wydziału Nauk Społecznych UŚ

Od 21 do 22 września 2016 r. w Instytucie Filozofii na Wydziale Nauk Społecznych  Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (ul. Bankowa 11) odbędzie się VIII Seminarium Historyków Filozofii Polskiej, nad którym patronat honorowy objęli: marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa, prezydent Katowic dr Marcin Krupa oraz śląski kurator oświaty Urszula Bauer.

Konferencja będzie dotyczyć polskiej myśli filozoficznej i społecznej w aspektach: historycznym, metodologicznym oraz interdyscyplinarnym. Seminarium zostało zaplanowane w taki sposób, by w jego ramach mogli wypowiedzieć się zarówno historycy polskiej myśli filozoficznej, jak i przedstawiciele innych środowisk, w tym etycy, bioetycy, filozofowie kultury, ekofilozofowie, a także reprezentanci środowisk medycznych, które inspirują i są inspirowane przez myśl filozoficzną i etyczną. Spotkanie zostało podzielone na sekcje tematyczne takie, jak:

  • filozofia – światopogląd – ideologia,
  • filozofia – historia filozofii,
  • filozofia – społeczeństwo – kultura,
  • romantyzm – kantyzm – współczesność.


Organizatorem konferencji jest Zakład Filozofii w Polsce Instytutu Filozofii UŚ.

W wydarzeniu udział weźmie prorektor ds. badań naukowych prof. zw. dr hab. Andrzej Noras.

Program wydarzenia (dokument pdf)

Więcej informacji znajduje się na stronie: http://seminaria.filozofiapolska.pl/katowice2016.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.