facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

VIII posiedzenie plenarne Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego

13 listopada 2014 r. w gmachu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego odbędzie się VIII posiedzenie plenarne Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W obradach udział weźmie JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego, przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś.

W programie posiedzenia znajdzie się m.in.:

  • omówienie tematu „Analiza współpracy uczelni polskich i ukraińskich na tle porównania systemów szkolnictwa wyższego. Wnioski i rekomendacje”, a także debata z udziałem gości;
  • zaopiniowanie dokumentów „Objaśnienia projektu budżetu w zakresie szkolnictwa wyższego oraz w części 38 – Szkolnictwo wyższe do projektu ustawy budżetowej na rok 2015”, „Objaśnienia projektu budżetu w części 28 – Nauka do projektu ustawy budżetowej na rok 2015” oraz „Objaśnienia projektu budżetu w części 67 – Polska Akademia Nauk na rok 2015”;
  • zaopiniowanie komisyjnego projektu Ustawy o zmianie ustawy o zasadach finansowania nauki oraz niektórych innych ustaw;
  • zaopiniowanie wniosków jednostek organizacyjnych szkół wyższych o przyznanie uprawnień do nadawania stopni naukowych;
  • zaopiniowanie zasad przyznawania stypendiów naukowych.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.