facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

VIII edycja konferencji dla młodych naukowców pt. „Pomiędzy naukami – Science Beyond Disciplines”

Śląskie Międzyuczelniane Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych

19 i 20 września 2019 roku w Śląskim Międzyuczelnianym Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych w Chorzowie (ul. 75 Pułku Piechoty 1A) odbędzie się VIII edycja interdyscyplinarnej konferencji naukowej dla młodych naukowców pt. „Pomiędzy naukami – Science Beyond Disciplines” organizowanej przez Wydziałową Radę Samorządu Doktoranckiego, działającą przy Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W wydarzeniu udział weźmie prorektor ds. finansów i rozwoju prof. dr hab. Michał Daszykowski,który otworzy drugi dzień obrad.

Podczas wydarzenia studenci, doktoranci i młodzi doktorzy będą mogli przedstawić wyniki swoich badań z zakresu nauk ścisłych i przyrodniczych, nauk inżynieryjno-technicznych oraz nauk medycznych. Spotkanie będzie również okazją do dyskusji na temat prowadzonych badań oraz nawiązania współpracy między naukowcami. W tym roku po raz pierwszy konferencja będzie miała charakter międzynarodowy.

W programie wydarzenia zaplanowano także seminarium pt. „Współczesna Teoria Rozwiązywania Innowacyjnych Zadań – efektywne tworzenie nowych produktów i technologii”, które poprowadzi dr Sergey Yatsunenko z firmy Novismo.

Zgłoszenia uczestników czynnych przyjmowane są drogą elektroniczną do 28 lipca 2019 roku. Szczegółowe informacje i formularz rejestracyjny znajdują się na stronie: pomiedzynaukami.us.edu.pl.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.