facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

VII wykład im. Profesora Andrzeja Lasoty

10 stycznia 2014 r. o godz. 15.30 w sali posiedzeń Rady Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii UŚ odbędzie się wykład im. Profesora Andrzeja Lasoty. Zagadnienie pt. „Solving Polynomial Systems” zreferuje prof. Tien-Yien Li z Michigan State University (USA). W spotkaniu udział weźmie prof. zw. dr hab. Stanisław Kucharski, prorektor ds. finansów i rozwoju.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: www.math.us.edu.pl.

 

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.