facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

VII międzynarodowa konferencja naukowa pt. „Edukacja i socjalizacja w życiu osoby niepełnosprawnej”

W dniach 28-29 kwietnia 2010 r. w Ustroniu odbędzie się VII międzynarodowa konferencja naukowa pt. „Edukacja i socjalizacja w życiu osoby niepełnosprawnej”.

Sympozjum jest kontynuacją podjętych w przeszłości rozważań nad: „Wątkami zaniedbanymi oraz koniecznymi w procesie edukacji i wsparcia społecznego osób niepełnosprawnych” (Ustroń 2004), „Przemianami w kształceniu dzieci z upośledzeniami umysłowymi” (Ostrawa 2005), „Wątkami koniecznymi w procesie edukacji, rehabilitacji i socjalizacji osób niepełnosprawnych” (Ustroń 2006), „Kształceniem uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi” (Ostrawa 2007), „Problemami edukacji, rehabilitacji i socjalizacji osób niepełnosprawnych” (Ustroń 2008) oraz „Równymi szansami w edukacji osób ze specjalnymi potrzebami” (Ostrawa 2009).

Konferencja organizowana jest przy współudziale Uniwersytetu Śląskiego, Uniwersytetu z Ostrawy, Uniwersytetu z Preszowa, Wyższej Szkoły Humanitas z Sosnowca i Stowarzyszenia Wsparcia Społecznego Feniks ze Skoczowa. Przewodniczącym komitetu organizacyjnego seminarium jest prof. UŚ dr hab. Zenon Gajdzica.

Program konferencji

Osoby zainteresowane uczestnictwem w konferencji proszone są o kontakt: konferencja.spec@interia.pl

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.