facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

VII Logopedyczne Dni Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Od 13 do 17 marca 2015 roku odbywać się będą VII Logopedyczne Dni Uniwersytetu Śląskiego. Inauguracja wydarzenia będzie miała miejsce w Centrum Logopedii i Audiodeskrypcji na Wydziale Filologicznym UŚ w Katowicach i rozpocznie się warsztatem naukowo-szkoleniowym nt. „O relacji terapeuta–pacjent”, który poprowadzi mgr Weronika Żmuda.

Jak co roku dzieci, młodzież, osoby dorosłe i starsze będą mogły skorzystać z bezpłatnych badań ortodontycznych, foniatrycznych, audiologicznych, połączonych z logopedycznymi/neurologopedycznymi konsultacjami (14 marca). Po raz pierwszy w ramach Logopedycznych Dni UŚ odbędą się bezpłatne przesiewowe badania w kierunku zaburzeń centralnego przetwarzania słuchowego u dzieci oraz ocena procesów pamięci u osób dorosłych i starszych (14 marca).

Logopedyczne Dni Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach łączy idea rozpoznawania natury zaburzeń mowy i dążenie do opisywania mowy zarówno w jej specyficznych, jak i w niespecyficznych kontekstach. Praca nad przełamywaniem zaburzeń w porozumiewaniu się oraz działania – służące ich zapobieganiu – wyznaczają wspólne teoretyczno-praktyczne naukowo-warsztatowe spotkania wszystkich zainteresowanych problemami mowy i komunikacji.

Honorowy patronat nad wydarzeniem objęli JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś, prezydent Katowic dr Marcin Krupa oraz prezydent Sosnowca Arkadiusz Chęciński.

VII Logopedyczne Dni Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach zostały zorganizowane przez: dziekana Wydziału Filologicznego UŚ prof. dr. hab. Rafała Molenckiego, Centrum Logopedii i Audiodeskrypcji UŚ, dziekana Wydziału Pedagogiki i Psychologii UŚ prof. zw. dr. hab. Stanisława Juszczyka, dyrektora Biblioteki Śląskiej w Katowicach prof. zw. dr. hab. Jana Malickiego, Polskie Towarzystwo Logopedyczne w Lublinie, Śląskie Stowarzyszenie Alzheimerowskie, Wydawnictwo „WIR”, Specjalistyczny Ośrodek Diagnozy i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu PZG w Katowicach. Partnerami wydarzenia są Centrum Medyczne Mavit oraz firma Widex Polska.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Centrum Logopedii i Audiodeskrypcji: www.logopedia.us.edu.pl.

Program 

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.