facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

VII Forum Nowej Gospodarki

15 grudnia 2014 r. w Krakowie odbędzie się VII Forum Nowej Gospodarki. Gospodarzem tej edycji będzie Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisław Staszica. W wydarzeniu udział weźmie prorektor ds. nauki i współpracy z gospodarką prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk.

Celem strategicznym Forum Nowej Gospodarki jest zbudowanie trwałej platformy współpracy w trójkącie: biznes-nauka-administracja wspierającej rozwój „nowej gospodarki” w Polsce. Tematem przewodnim VII Forum są gospodarcze i społeczne uwarunkowania rozwijania w Polsce rozwiązań „inteligentnego miasta”. Efektem debaty będą rekomendacje wskazujące najważniejsze działania, jakie powinni podjąć kluczowi interesariusze, by polskie miasta, firmy i uczelnie sprostały wyzwaniom i w pełni wykorzystały otwierające się możliwości.

Podczas obrad omówione zostaną m.in. tematy:

  • „Inteligentne miasto – inteligenta wieś a spójność społeczna”,
  • „Miasto Przyszłości – perspektywa lidera samorządu terytorialnego”,
  • „Inteligentne Miasto w perspektywie politycznej Unii Europejskiej”,
  • „Wsparcie dla badań i rozwoju na rzecz Inteligentnego Miasta”,
  • „Mobilność miejska – inteligentne rozwiązania”,
  • „Inteligentna energetyka”,
  • „Mieszkaniec – podmiot Inteligentnego Miasta”.

 

Organizatorami wydarzenia są: przedstawiciele świata nauki (Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica), administracji (Województwo Małopolskie) i otoczenia biznesu (Euro InnoPark) przy współpracy z liderami samorządowymi oraz organizacjami przedsiębiorców.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.