facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

VI zjazd „Uniwersyteckiego Towarzystwa Naukowego”

31 marca 2012 r. na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach odbędzie się VI zjazd „Uniwersyteckiego Towarzystwa Naukowego”. Na spotkaniu zostaną zaprezentowane szkolne projekty naukowo-badawcze, nad którymi przez ostatnie dwa lata pracowali uczniowie pod opieką swoich nauczycieli. Wydarzenie jest częścią projektu „Partnerzy w Nauce”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Projekt jest realizowany przez Wszechnicę Śląską – Uniwersyteckie Towarzystwo Naukowe. Kierownikiem projektu jest dr Eugenia Rostańska, dyrektor Wszechnicy Śląskiej, a koordynatorem merytorycznym prof. zw. dr hab. Jerzy Zioło.

Szczegółowe informacje dostępne na stronie: www.partnerzy-w-nauce.us.edu.pl.
 

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.