facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

VI zjazd „Ponadregionalnych Warsztatów Naukowych”

24 marca 2012 r. na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach odbędzie się VI zjazd „Ponadregionalnych Warsztatów Naukowych”. Na spotkaniu zostaną zaprezentowane szkolne projekty naukowo-badawcze, nad którymi przez ostatnie dwa lata pracowali uczniowie pod opieką swoich nauczycieli. Wydarzenie jest częścią projektu „Aktywny w szkole – Aktywny w życiu”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 

Projekt realizowany jest przez Wszechnicę Śląską – Uniwersyteckie Towarzystwo Naukowe. Kierownikiem projektu jest prof. zw. dr hab. Jerzy Zioło, a koordynatorem merytorycznym dr Eugenia Rostańska, dyrektor Wszechnicy Śląskiej.

Szczegółowe informacje dostępne na stronie: www.aktywny-w-szkole.us.edu.pl.
 

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.