facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

VI Ogólnopolski Konkurs Chemiczny

6 marca 2012 r. o godz. 9.30 w Instytucie Fizyki Uniwersytetu Śląskiego rozpocznie się pierwszy etap konkursu chemicznego skierowanego do uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Konkurs składa się z dwóch części: pisemnej, obejmującej rozwiązywanie zadań oraz laboratoryjnej, polegającej na rozwiązaniu zadania praktycznego i sporządzeniu sprawozdania z przeprowadzonej analizy.

Organizatorami przedsięwzięcia są: Instytut Chemii Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii UŚ, oddział katowicki Polskiego Towarzystwa Chemicznego oraz Pałac Młodzieży w Katowicach.

Patronat nad konkursem objął prof. dr hab. Maciej Sablik, dziekan Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Śląskiego.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej http://konkurs-chemiczny.us.edu.pl.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.