facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

VI Międzynarodowe Sympozjum Humorologiczne „Festiwal Humoru”

festiwal humoru logo

W dniach 20–21 października 2010 r. odbędzie się VI Międzynarodowe Sympozjum Humorologiczne „Festiwal Humoru”. Jest to niezwykła konferencja naukowa, stanowiąca okazję do spotkania zarówno naukowców, którzy przedmiotem swojej refleksji uczynili humor, jak i osób, które wykorzystują radość i śmiech w praktyce zawodowej.

Pierwszy dzień imprezy będzie miał miejsce na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach przy ul. Bankowej 11, zaś drugi na terenie Śląskiej Wyższej Szkoły Zarządzania im. gen. J. Ziętka w Katowicach.

W programie znajdą się liczne referaty i wykłady, ale również warsztaty prowadzone przez Bogusławę Gontarz. W wydarzeniu udział wezmą m.in.: prof. dr hab. Wojciech Świątkiewicz, dyrektor Instytutu Socjologii UŚ, prof. dr hab. Kazimierz Krzysztofek, prof. dr hab. Tadeusz Morawski, dr Adam Kucharski, dr Klaudia Śledzińska, dr Beata Tworek, prof. Maria Sobotkova, dr Elżbieta Anna Sekuła, dr hab. Piotr Skudrzyk z Zakładu Socjologii Rozwoju, dr Urszula Michalik z Zakładu Angielskiego Języka Biznesu, dr Małgorzata Suchacka z Zakładu Socjologii Rozwoju oraz mgr Weronika Ślęzak-Tazbir z Zakładu Socjologii Ogólnej.

Organizatorami wydarzenia są: katowicki oddział Polskiego Towarzystwa Socjologicznego, Instytut Socjologii Uniwersytetu Śląskiego, Koło Naukowe Socjologów UŚ oraz Śląska Wyższa Szkoła Zarządzania im. gen. J. Ziętka w Katowicach.

Program „Festiwalu Humoru”

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.