facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

VI Logopedyczne Dni Uniwersytetu Śląskiego

Od 6 do 9 marca  2014 r. odbywać się będą VI Logopedyczne Dni Uniwersytetu Śląskiego (LogUŚ). Wydarzenie, zorganizowane po raz pierwszy w marcu 2009 r., przeszło już do tradycji naukowych spotkań uczelni. Logopedyczne Dni Uniwersytetu Śląskiego stały się wydarzeniem prestiżowym, podczas którego specjaliści dzielą się nie tylko wiedzą teoretyczną, ale przede wszystkim spostrzeżeniami wynikającymi z pracy z pacjentem. Celem corocznych spotkań jest rozwijanie logopedycznej nauki oraz upowszechnianie logopedycznej kultury.

Ramowy program:

  • 6 marca 2014 r. – warsztaty Wydawnictwa WIR: „Terapia dzieci z głębokimi zaburzeniami komunikacji językowej. Na bazie materiału »Powtarzam – Rozumiem – Nazywam«”;
  • 7 marca 2014 r.
    • VI Interdyscyplinarna Naukowa Konferencja Logopedyczna UŚ z cyklu „Teoretyczne i pragmatyczne aspekty współczesnej logopedii” pt. „Aspekty diagnostyczno-terapeutyczne dyskranii oraz wad mózgoczaszki i twarzoczaszki”. Program konferencji;
    • warsztaty naukowo-szkoleniowe, m.in. warsztaty z metody Warnkego;
  • 8 marca 2014r. – bezpłatne audiologiczne badania oraz konsultacje logopedyczne i ortodontyczne;
  • 9 marca 2014 r. – logopedyczne warsztaty.

Program i szczegółowe informacje dostępne są na stronie: http://www.logopedia.us.edu.pl oraz w załączniku.


O wydarzeniu napisał serwis „katowice.gosc.pl” w artykule pt. „Uczmy się rozmawiać” (10.03.2014).

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.