facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

VI Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Logo EKMŚP

Od 10 do 12 października 2016 r. w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach odbywać się będzie VI Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw, którego tematem przewodnim jest hasło „Trzy dni inspiracji dla innowacji”. Kongres stanowi platformę wymiany poglądów i doświadczeń wpisaną już na stałe w tradycję europejskich wydarzeń gospodarczych. W jego programie zaplanowano kilkadziesiąt sesji panelowych oraz szereg warsztatów i spotkań, w których udział wezmą eksperci z kraju i zagranicy. Na temat innowacyjności, współpracy międzynarodowej, kapitału dla rozwoju, prawa finansów, edukacji, skutecznej reklamy oraz współpracy biznesu z samorządem i nauką, dyskutować będą przedstawiciele władz rządowych, instytucji naukowo-badawczych oraz instytucji otoczenia biznesu.

Jednym ze partnerów współorganizatorów Kongresu jest Uniwersytet Śląski w Katowicach. W wydarzeniu udział wezmą przedstawiciele uczelni zarówno w charakterze ekspertów, jak i moderatorów poszczególnych paneli. W dyskusji na temat innowacyjności polskiej gospodarki – „Genialne pomysły czy proces: «naśladownictwo – modernizacja – innowacja»…” uczestniczyć będzie JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk. Reprezentanci uczelni – prorektor ds. współpracy międzynarodowej i krajowej dr hab. prof. UŚ Tomasz Pietrzykowski, dr hab. Robert Pyka oraz prof. zw. dr. hab. Marek Szczepański wezmą udział w dwuczęściowym panelu poświęconym metropoliom – „Metropolie dla przedsiębiorczości. Polskie oczekiwania, europejskie doświadczenia”, natomiast prof. zw. dr hab. Andrzej Kiepas – w dyskusji dotyczącej zrównoważonego rozwoju i globalizacji „Odpowiedzialność a współczesna cywilizacja”. Podczas panelu „Smart City – Miasto Jutra – Morgenstadt. Idea czy ideał?” uczestnicy rozmawiać będą na temat uczelni jako partnera miasta w projektach Smart City, współpracy międzynarodowej w tego typu inicjatywach oraz ich finansowania. W programie VI Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw znajduje się również panel poświęcony coachingowi i mentoringowi w prowadzeniu działalności gospodarczej. Moderatorem spotkania będzie dr Agnieszka Woszczyk, twórca kierunku doradztwo filozoficzne i coaching. 

W czasie Kongresu będą miały również miejsce wydarzenia towarzyszące, a wśród nich między innymi: Targi Biznes Expo, pozwalające na prezentację oferty swojej firmy, prowadzenie rozmów biznesowych, wymianę wiedzy i nawiązywanie współpracy gospodarczej; Akademia Mody i Dizajnu – projekt non profit składający się z prelekcji i warsztatów, w ramach których specjaliści branży modowej oraz ambasadorzy przedsiębiorczości podzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem, a także pokazy mody niezależnych twórców czy współorganizowana przez Uniwersytet Śląski IV edycja „Ogrodów Przedsiębiorczości”, która odbędzie się 12 października w godz. od 10.00 do 14.00 w Międzynarodowym Centrum Kongresowym. Wydarzenie adresowane jest do przedsiębiorców, przedstawicieli biznesu, urzędników, startupowców, przedstawicieli NGO, pracowników naukowych, studentów. Jego celem jest współpraca między biznesem, urzędami, uczelniami i środowiskiem startupowym, aktywizacja potencjału gospodarczego i innowacyjnego aglomeracji śląsko-zagłębiowskiej oraz inicjacja projektów na rzecz zmiany i innowacji. 

Stoisko Uniwersytetu Śląskiego podczas Targów Biznes Expo

Podczas Targów Biznes Expo 2016 będzie można odwiedzić stoisko Uniwersytetu Śląskiego, na którym prezentowane będą niektóre wynalazki naukowców. Przedsiębiorcy będą mogli zapoznać się także z ofertą uczelni dotyczącą współpracy z gospodarką. Wśród prezentowanych wynalazków zobaczyć można:

 • ABTOW, czyli biologiczny system wczesnego ostrzegania, który stale monitoruje jakość wody i pozwala szybko reagować na zmiany jej parametrów,
  ABTOW, biologiczny system wczesnego ostrzegania, który stale monitoruje jakość wody
   
 • przyrząd do weryfikacji działania i kalibracji urządzeń do pomiarów ciśnienia śródgałkowego, który usprawni pracę w poradniach okulistycznych,
  przyrząd do weryfikacji działania i kalibracji urządzeń do pomiarów ciśnienia śródgałkowego, który usprawni pracę w poradniach okulistycznych
   
 • generator pozwalający na pracę urządzeń bez zewnętrznych źródeł zasilania, pobierający potrzebną energię z otoczenia.
  generator pozwalający na pracę urządzeń bez zewnętrznych źródeł zasilania, pobierający potrzebną energię z otoczenia

   

Dodatkową atrakcją stanowiska będzie łazik marsjański – projekt uniwersyteckiej grupy „Unibot”, zaprezentowany podczas European Rover Challenge 2016.

Łazik marsjański (Unibot)

Z autorami wynalazków można będzie się spotkać i porozmawiać przy stoisku uczelni w poniedziałek 10 października od godz. 11.00 do 13.00. 

Naukowcy z Uniwersytetu Śląskiego rozmawiają o wynalazkach

Organizatorem Kongresu jest Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach, a jednym z partnerów – Uniwersytet Śląski w Katowicach.

Szczegółowy program wydarzenia oraz formularz rejestracyjny dostępne są na stronie: www.ekmsp.eu.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.