facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

V międzynarodowa konferencja naukowa pt. „Edukacja małego dziecka. Konteksty społeczne, międzykulturowe i oświatowe”

Cieszyn-Ustroń
26.10.2017 - 27.10.2017

26 i 27 października 2017 roku w Cieszynie-Ustroniu odbywać się będzie V międzynarodowa konferencja naukowa pt. „Edukacja małego dziecka. Konteksty społeczne, międzykulturowe i oświatowe”, stanowiąca kontynuację zapoczątkowanego przed kilku laty cyklu międzynarodowych spotkań naukowych poświęconych edukacji małego dziecka w Polsce i na świecie. Tegoroczna tematyka spotkania skoncentruje się m.in. wokół następujących zagadnień:

  • społecznych i kulturowych kontekstów współczesnych przemian edukacyjnych,
  • teoretycznych i praktycznych aspektów wychowania przedszkolnego i integralnej edukacji wczesnoszkolnej,
  • reformowania edukacji i zmian programowych,
  • procesu kształcenia i jego ewaluacji w kontekście potrzeb dziecka,
  • problemów kształcenia i pracy nauczycieli w warunkach zróżnicowania kulturowego,
  • zadań i perspektyw przedszkolnej i wczesnoszkolnej edukacji międzykulturowej.

 

Wśród organizatorów konferencji są Zakład Pedagogiki Ogólnej i Metodologii Badań oraz Zakład Dydaktyki i Pedagogiki Wczesnoszkolnej i Przedszkolnej Instytutu Nauk o Edukacji Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji UŚ.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.