facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

V Logopedyczne Dni Uniwersytetu Śląskiego

Od 12 do 15 września 2013 r. odbędą się V Logopedyczne Dni Uniwersytetu Śląskiego. Wydarzenie, zorganizowane po raz pierwszy w marcu 2009 r., przeszło już do tradycji naukowych spotkań uczelni. Logopedyczne Dni Uniwersytetu Śląskiego stały się wydarzeniem prestiżowym, podczas którego specjaliści dzielą się nie tylko wiedzą teoretyczną, ale przede wszystkim spostrzeżeniami wynikającymi z pracy z pacjentem. Adeptom i słuchaczom logopedii stwarzają możliwość interdyscyplinarnego podejścia do problemu szeroko pojętych zaburzeń mowy oraz wskazują konieczność ciągłego poszerzania wiedzy i doskonalenia terapeutycznego warsztatu.

Tegoroczne Logopedyczne Dni Uniwersytetu Śląskiego zostały włączone w rocznicowe obchody Katowic, współtworząc kalendarium wydarzeń związanych z urodzinami miasta. W tym roku przypada także jubileusz czterdziestolecia istnienia Wydziału Filologicznego, w którego bogatą tradycję wpisują się podyplomowe studia logopedyczne ze swą dwudziestoletnią historią.

Ramowy program:

  • 12 września – warsztaty dla logopedów;
  • 13 września – V Interdyscyplinarna Naukowa Konferencja Logopedyczna z cyklu: „Teoretyczne i pragmatyczne aspekty współczesnej logopedii”;
  • 14 września – happening „Razem poznajmy dźwięki” współorganizowany przez Studia Podyplomowe Kwalifikacyjne Logopedii i Medialnej Emisji Głosu UŚ, Wydział Promocji Urzędu Miasta Katowic oraz Instytucję Kultury Katowice – Miasto Ogrodów. Tego dnia odbędą się również warsztaty dla logopedów;
  • 15 września – specjalny spektakl Śląskiego Teatru Lalki i Aktora „Ateneum” w Katowicach dla dzieci niesłyszących i słabosłyszących oraz bezpłatne diagnozy logopedyczne.

Pełny program oraz szczegółowe informacje dostępne są na stronie www.logopedia.us.edu.pl.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.