facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

V Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw

12 października 2015 r. w nowym Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach rozpocznie się V Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw. W ciągu trzech dni kongresu zaplanowano kilkadziesiąt sesji panelowych oraz szereg warsztatów i spotkań, w których udział wezmą eksperci z kraju i zagranicy. Na temat możliwości rozwoju i wyzwań, jakie stoją przed przedsiębiorcami, dyskutować będą przedstawiciele władz rządowych, instytucji naukowo-badawczych oraz instytucji otoczenia biznesu.

Tematem wiodącym tegorocznego spotkania jest „Nauka – Biznes – Samorząd. Razem dla gospodarki”. Kongres, którego organizatorem jest Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach, a jednym ze współorganizatorów – Uniwersytet Śląski w Katowicach, stanowi platformę wymiany poglądów i doświadczeń wpisaną już na stałe w tradycję europejskich wydarzeń gospodarczych. 

W inauguracji, która odbędzie się 12 października o godz. 11.00 wezmą udział: JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego, przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś, prorektor ds. nauki i współpracy z gospodarką prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk oraz prorektor ds. umiędzynarodowienia, współpracy z otoczeniem i promocji dr hab. Mirosław Nakonieczny.

W programie tegorocznego kongresu zaplanowano ponad 50 paneli dyskusyjnych podzielonych na 6 obszarów tematycznych. Na zainteresowanych tym, jak prowadzić swoją firmę w sposób innowacyjny, czekają dyskusje dotyczące m.in. inteligentnego rozwoju, współpracy z nauką i klastrami czy rozwoju nowych technologii. Uczestnicy poszukujący optymalizacji kosztów czy wsparcia w biznesie będą mogli wziąć udział w panelach, które pozwolą im dowiedzieć się jak zarządzać wiedzą w swojej firmie, poznać lepiej temat leasingu czy uzyskać informacje dotyczące sposobu zabezpieczenia firmy przed niewypłacalnością kontrahenta.

Dla uczestników przygotowano szereg paneli dotyczących przywództwa i dialogu, które pozwolą zapoznać się z rolą lidera i jego kompetencjami oraz poznać najlepszą metodę na rozwiązywanie konfliktów pracowniczych. W programie przewidziano również panele dyskusyjne poświęcone prężnie rozwijającym się firmom, które łączą biznes, kulturę i samorząd na rzecz rozwoju gospodarki kreatywnej, firmom rodzinnym czy osobom niepełnosprawnym na rynku pracy.

W charakterze ekspertów w Kongresie udział wezmą JM Rektor UŚ, przewodniczący KRASP prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś (sesja „Kryzys przywództwa? Jakich liderów potrzebuje Polska i Europa?”, która odbędzie się 12 października w godz. 15.00–17.00) oraz prorektor ds. nauki i współpracy z gospodarką prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk (sesja „Szkolnictwo a przedsiębiorczość”, która odbędzie się 13 października w godz. 14.00–16.00).

Temat międzynarodowej współpracy gospodarczej przedsiębiorstw omówiony zostanie podczas spotkań dotyczących m.in. rynku amerykańskiego, miejskich technologii i inteligentnych domów w Austrii, czołowych partnerów biznesowych Polski – Czech i Słowacji, współpracy z Rosją oraz innymi krajami.

Z myślą o młodych przedsiębiorcach i osobach, które planują założyć własną firmę zaplanowano panele dotyczące start-upów oraz Akademii Marketingu i Sprzedaży. Dodatkowo w ramach specjalnej ścieżki dla młodych przedsiębiorców podczas V EKMŚP odbędzie się Europejska Konferencja Młodej Przedsiębiorczości organizowana przez YES for Europe. Spotkanie młodych przedsiębiorców z Europy w Polsce odbędzie się pod nazwą EU-US Young Entrepreneurs Summit Katowice 2015, a jego motywem przewodnim  będzie dyskusja na temat porozumienia o wolnym handlu pomiędzy UE-USA.

Jak co roku wydarzeniu towarzyszyć będą Targi Usług i Produktów dla MŚP BIZNES EXPO oraz program „Samorząd, który wspiera MŚP”.

Grafika dotycząca Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw honorowym patronatem objęła Komisja Europejska, a wysokim patronatem – Parlament Europejski. Wydarzenie jest współfinansowane z budżetu samorządu Województwa Śląskiego.

Udział w Kongresie jest bezpłatny. Szczegółowy program wydarzenia oraz formularz rejestracji można znaleźć na stronie www.ekmsp.eu.

 

 

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.