facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Utylizacja

Firmy zajmujące się utylizacją na uczelni:

  1. Konvak S.C- deratyzacja zbiorów bibliotecznych.
    Umowa nr 01/WI/2011.
  2. Zakład Gospodarowania Odpadami EKORD Wojculewicz i Śledzion Spółka Jawna- odbiór odpadów chemicznych i biologicznych do unieszkodliwienia.
    Umowa nr 02/WI/2011.
  3. EKOAKTA Sp. z o. o.- niszczenie dokumentów.
    Umowa nr 03/WI/2011.
  4. Mega Service Recycling-utylizacja sprzętu elektrycznego i elektronicznego, tonerów, świetlówek oraz baterii. Umowa nr UOZ 04/12/2008. 

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.