facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Utworzenie Śląskiego Klastra NANO

Śląski Klaster Nano

4 marca 2013 r. (poniedziałek) o godz. 14.00 w Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej w Katowicach zostanie podpisana umowa o utworzeniu konsorcjum Śląskiego Klastra Nanotechnologicznego. Głównym celem Śląskiego Klastra NANO będzie wspieranie na Śląsku rozwoju przedsiębiorczości w dziedzinie nanotechnologii opartej na współpracy sektora naukowego i gospodarczego. Śląski Klaster NANO umożliwi stworzenie wielopłaszczyznowej platformy współpracy sprzyjającej efektywnemu połączeniu i wykorzystaniu potencjału zrzeszonych w jego ramach podmiotów na rzecz promocji i rozwoju nanotechnologii na Śląsku. Będzie on również swoistym forum dyskusyjnym umożliwiającym opracowywanie wspólnych stanowisk w kwestiach ważnych dla branży nanotechnologicznej oraz pozwalającym na stworzenie w wymiarze regionalnym warunków systemowych niezbędnych dla rozwoju działalności badawczej i gospodarczej w dziedzinie nanotechnologii.

Sygnatariuszami umowy będą założyciele klastra reprezentujący:

  • Fundację Wspierania Nanonauk i Nanotechnologii NANONET – prezes zarządu dr inż. Adam Szatkowski,
  • Uniwersytet Śląski w Katowicach – JM Rektor prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś,
  • Miasto Katowice – prezydent Piotr Uszok,
  • Instytut Metali Nieżelaznych – dyrektor prof. dr inż. Zbigniew Śmieszek
  • oraz Polską Izbę Gospodarczą Zaawansowanych Technologii IZTECH – pełnomocnik Piotr Skurzyński.

W wydarzeniu uczestniczyć będą również przedstawiciele firm deklarujących chęć przystąpienia do klastra.

Do członków Śląskiego Klastra NANO należeć mogą przedsiębiorcy, instytucje naukowo-badawcze, organy administracji publicznej, przedstawiciele mediów, instytucje finansowe i instytucje otoczenia biznesu.

Do udziału w Klastrze zaproszone są podmioty zainteresowane rozwojem nanonauk i nanotechnologii poprzez bezpośredni udział w projektach, implementację opracowanej technologii lub też opracowywaniem nowych technologii materiałowych. Zainteresowani udziałem w Klastrze proszeni są o kontakt drogą elektroniczną – adres e-mail: biuro@nanoslask.pl. W ten sposób również można zasięgnąć informacji na temat Klastra.

 

Śląski Klaster Nano. Fot. Julia Agnieszka Szymala

Śląski Klaster Nano. Fot. Julia Agnieszka Szymala


O wydarzeniu napisał „Dziennik Zachodni” w artykule pt. „Powstał klaster na rzecz rozwoju nanotechnologii”. (04.03.2013)

O wydarzeniu napisał serwis „www.bankier.pl” w artykule pt. „Przystąpienie do Śląskiego Klastra NANO”. (04.03.2013

O wydarzeniu napisał serwis „biznes.ddv.pl” w artykule pt. „Powstał klaster na rzecz rozwoju nanotechnologii”. (04.03.2013)

O wydarzeniu napisał serwis „biznes.interia.pl” w artykule pt. „Przystąpienie do Śląskiego Klastra NANO”. (04.03.2013)

O wydarzeniu napisał serwis „gielda.onet.pl” w artykule pt. „Przystąpienie do Śląskiego Klastra NANO”. (04.03.2013)

O wydarzeniu napisał serwis „biznes.pl” w artykule pt. „Przystąpienie do Śląskiego Klastra NANO”. (04.03.2013)

O wydarzeniu napisał serwis „www.pb.pl” w artykule pt. „W Katowicach powstał klaster na rzecz rozwoju nanotechnologii”. (04.03.2013)

O wydarzeniu napisał serwis „www.dibre.pl” w artykule pt. „PLASMA SYSTEM SA przystąpienie do Śląskiego Klastra NANO”. (04.03.2013)

O wydarzeniu napisał serwis „www.energoelektronika.pl” w artykule pt. „W Katowicach powstał klaster na rzecz rozwoju nanotechnologii”. (06.03.2013)

O wydarzeniu napisał serwis „www.biznesowaturystyka.pl” w artykule pt. „Powstanie Śląkiego Klastra Nanotechnologicznego”. (06.03.2013)

O wydarzeniu napisał serwis „elektronikab2b.pl” w artykule pt. „W Katowicach utworzono Śląski Klaster NANO”. (07.03.2013)

O wydarzeniu napisał serwis „www.chemiaibiznes.com.pl” w artykule pt. „Śląski Klaster Nano wesprze nanotechnologię”. (11.03.2013)

O wydarzeniu napisał serwis „www.biznesdolnoslaski.pl” w artykule pt. „Naukowcy i przedsiębiorcy ze Śląska połączyli siły”. (12.03.2013)

O wydarzeniu napisał serwis „www.sprawynauki.edu.pl” w artykule pt. „Naukowcy i przedsiębiorcy ze Śląska w marcu br. utworzyli Śląski Klaster Nano”. (21.03.2013)


 

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.