facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Utworzenie Amerykańskiego Centrum Kultury i Informacji „American Corner”

29 marca 2012 r. o godz. 11.00 w Czytelni Ogólnej Biblioteki Uniwersytetu Śląskiego zostanie podpisane porozumienie o współpracy pomiędzy Ambasadą Stanów Zjednoczonych Ameryki w RP i Uniwersytetem Śląskim, na mocy którego w Bibliotece UŚ zostanie utworzone Amerykańskie Centrum Kultury i Informacji „American Corner”. Sygnatariuszami porozumienia będą JM Rektor UŚ prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś i konsul generalny Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej Allen Greenberg.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.