facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Przedstawiciele UŚ w dwóch projektach EUPRIO

Logo EUPRIO Higher education communicators in Europe

Pracownicy Uniwersytetu Śląskiego wezmą udział w dwóch programach mobilnościowych zorganizowanych przez European Association of Communication Professionals in Higher Education EUPRIO – organizację tworzoną przez ekspertów m.in. z zakresu promocji uczelni oraz współpracy z mediami, której siedziba znajduje się na Uniwersytecie w Antwerpii w Belgii.

Programy mobilnościowe EUPRIO (EMP) mają na celu wspieranie innowacyjnych projektów związanych z komunikacją z otoczeniem w szkołach wyższych. Uczestnictwo w tych inicjatywach umożliwia nawiązywanie współpracy z członkami organizacji z różnych krajów mającej znaczenie dla europejskiej społeczności uniwersyteckiej. Dzieląc się doświadczeniem, zespoły wspólnie wypracowują efektywne rozwiązania różnych problemów komunikacyjnych na swoich uczelniach. Rozwiązania te są następnie udostępniane całej społeczności EUPRIO.

W projekcie pn. „Steps and tools for a competitive Alumni Association/Alumni Relations Office” dotyczącym relacji z absolwentami zagranicznymi udział weźmie Giga Gogosashvili z Biura Rekrutacji Studentów Międzynarodowych. Spotkanie zespołu odbędzie się w marcu 2019 w budynku Politechniki w Brnie w Republice Czeskiej (lider projektu).

Z kolei Jacek Nowak z Biura Współpracy z Gospodarką jest członkiem zespołu podejmującego temat współpracy uniwersytetów z miastami („The university & the city: how to really step down from our ivory towers and engage with citizens”). Liderem projektu jest Uniwersytet Techniczny w Delft (Holandia).

Stowarzyszenie EUPRIO zajmuje się wspieraniem i inicjowaniem współpracy między europejskimi uniwersytetami w zakresie komunikacji i promocji, jak również zagadnieniami związanymi z działalnością uniwersyteckich biur prasowych oraz działów PR i marketingu. 
Uniwersytet Śląski jest członkiem EUPRIO od 2017 roku. Inicjatorem włączenia UŚ do EUPRIO i koordynatorem działań uczelni w stowarzyszeniu jest Joanna Laskowska, kierownik Biura Rekrutacji Studentów Międzynarodowych UŚ.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.