facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Pełnomocnicy Rektora

Pełnomocnik Rektora ds. Jakości Kształcenia w Uniwersytecie Śląskim

prof. dr hab. Aldona Skudrzyk

Pełnomocnik Rektora ds. Kształcenia na Odległość

mgr Paweł Pawełczyk

Pełnomocnik Rektora ds. Kształcenia Nauczycieli w Uniwersytecie Śląskim

prof. dr hab. Bernadeta Niesporek-Szamburska

Pełnomocnik Rektora ds. Kształcenia w Językach Obcych

dr hab. prof. UŚ Monika Jagielska

Pełnomocnik Rektora ds. Mediów Akademickich

mgr Radosław Aksamit

Pełnomocnik Rektora ds. Nauczania Języków Obcych w Uniwersytecie Śląskim

prof. dr hab. Danuta Gabryś-Barker

Pełnomocnik Rektora ds. ochrony danych osobowych

dr hab. Mariusz Jagielski

Pełnomocnik Rektora ds. Rozwoju Kadr

prof. zw. dr hab. Barbara Kożusznik

Pełnomocnik Rektora ds. Studentów Zagranicznych w Uniwersytecie Śląskim

prof. dr hab. Jolanta Tambor

Pełnomocnik Rektora ds. współpracy w ramach partnerstwa publiczno - prywatnego

dr hab. prof. UŚ Michał Kania

Pełnomocnik Rektora ds. Zastosowania Nowoczesnych Komputerowych Metod Kształcenia dla Regionalnych Kadr Innowacyjnej Gospodarki

dr hab. Marcin Kostur

Pełnomocnik Rektora ds.Obserwatorium Procesów Miejskich i Metropolitalnych

dr hab. Robert Pyka

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.