facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Nauka na wyciągnięcie ręki

Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
Wydział Filologiczny
Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii
Wydział Artystyczny
Wydział Nauk Społecznych
Wydział Nauk o Ziemi
Wydział Prawa i Administracji
Wydział Pedagogiki i Psychologii
Wydział Teologiczny
Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach
Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji

Wydział Prawa i Administracji

Policja sanitarna – zagadnienia administracyjnoprawne Wydział Prawa i Administracji Kierownik projektu: dr Marcin Janik z KatedrY Prawa i Postępowania Administracyjnego   Kierownikiem projektu, który jest  finansowany przez Narodowe Centrum Nauki. dr Marcin Janik z Katedry Prawa i Postępowania Administracyjnego Wydziału Prawa i Administracji.  Jak podpisywał się Marcel Duchamp? sztuki piękne Prof. zw. dr hab. Tadeusz Widła z Katedry Kryminalistyki na Wydziale Prawa i Administracji UŚ bada autentyczność sygnatur na dziełach sztuki.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.