facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Nauka na wyciągnięcie ręki

Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
Wydział Filologiczny
Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii
Wydział Artystyczny
Wydział Nauk Społecznych
Wydział Nauk o Ziemi
Wydział Prawa i Administracji
Wydział Pedagogiki i Psychologii
Wydział Teologiczny
Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach
Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji

Wydział Nauk o Ziemi

Problem „kurczących się” miast Wydział Nauk o Ziemi Projekt Shrink Smart na Uniwersytecie Śląskim „Zagłada miast?” W województwie śląskim coraz więcej miast zmaga się z problemami przemian demograficznych i ekonomicznych. Jak radzą sobie włodarze i mieszkańcy w dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości sprawdzili naukowcy z Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego. Pojezierze zamiast kopalń? Wydział Nauk o Ziemi Badania naukowe prowadzone w Zakładzie Hydrologii i Gospodarki Wodnej Obszarów Urbanizowanych WNoZ Pojezierze zamiast kopalń?
Procesy i struktury demograficzno-społeczne w obszarze województwa śląskiego w latach 1988–2008 Wydział Nauk o Ziemi Badanie procesów i struktur demograficzno-społecznych w obszarze województwa śląskiego nie jest zadaniem łatwym – twierdzi prof. dr hab. Jerzy Runge z Katedry Geografii Ekonomicznej Uniwersytetu Śląskiego. Projekt DinoSilesia Wydział Nauk o Ziemi Koordynator projektu: dr hab. Jerzy Cabała z Zakładu Geologii Złóż   Parę lat temu, w kilku miejscach województwa śląskiego, gdzie płytko na powierzchni występują utwory węglanowe i ilaste triasu, odkryto skamieniałe szczątki – jak się później okazało - jednych z najstarszych gadów kopalnych. Skamieniałości te są niezwykle unikalne, a dla paleontologów mają dużą wartość badawczą.
Kości mówią wszystko Wydział Nauk o Ziemi Od lipca 2008 roku, kiedy to podano do publicznej wiadomości informacje o spektakularnym odkryciu zachowanych szczątków kręgowców w Lipiu Śląskim koło Lisowic, nie ustają nowe doniesienia o kolejnych ważnych odkryciach związanych z kopalnymi kręgowcami w polskim triasie. Badanie tych kopalnych biocenoz kręgowców jest również naukowym celem uniwersyteckiego projektu DinoSilesia. Co tak naprawdę... Ślady katastrofy kosmicznej w Polsce Wydział Nauk o Ziemi Kierownik zespołu badawczego: prof. zw. dr hab. Grzegorz Racki z Katedry Paleontologii i Stratygrafii   Od trzydziestu lat na 350 stanowiskach, rozrzuconych po całym świecie, z powodzeniem prowadzono poszukiwania dowodów kolizji Ziemi z planetoidą. W Polsce znaleziono je w wyrobisku nieczynnego kamieniołomu w Lechówce koło Chełma. Polakom towarzyszył w badaniach znany austriacki...
Studia nad lodowcami Wydział Nauk o Ziemi Pod koniec sierpnia 2010 r. rozpoczęła się kolejna wyprawa glacjologiczna naukowców z Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego na Spitsbergen. Jej kierownikiem był prof. zw. dr hab. Jacek A. Jania z Katedry Geomorfologii Wydziału Nauk o Ziemi UŚ. Projekt parku narodowego Wydział Nauk o Ziemi Pracownicy WNoZ tworzą „grupę tektoniczną”, która działa w ramach inicjatywy naukowej, znanej pod nazwą Polskie Wyprawy Naukowe do Peru. Ich celem jest stworzenie podwaliny naukowej pod przyszły park narodowy w Peru.
Projekt parku narodowego Wydział Nauk o Ziemi Pracownicy WNoZ tworzą „grupę tektoniczną”, która działa w ramach inicjatywy naukowej, znanej pod nazwą Polskie Wyprawy Naukowe do Peru. Ich celem jest stworzenie podwaliny naukowej pod przyszły park narodowy w Peru. Nauka i pasja. Irina i Evgeny Gałuskin odkryli pięć nowych minerałów Wydział Nauk o Ziemi Badania prowadzone przez: dr Irinę Gałuskin i dr. Evgeny Gałuskin  
Deszcze kwaśne jak ocet Wydział Nauk o Ziemi Kierownik projektu: dr Mieczysław Leśniok z Katedry Klimatologii   W ciągu ostatnich 20 lat wiele się poprawiło. Zapylenie z drastycznej wartości ponad 2000 gramów pyłów spadających na metr kwadratowy powierzchni w ciągu roku w centrum dawnego województwa katowickiego w latach 70. - 80., zmalało obecnie do wartości poniżej 200 gramów. Projekt stworzenia ogólnodostępnej bazy danych bio- i georóżnorodności województwa śląskiego Wydział Nauk o Ziemi Koordynator projektu: prof. UŚ dr hab. Barbara Tokarska-Guzik z Zakładu Botaniki Systematycznej   Otwiera się niezwykła przestrzeń zastosowania w praktyce zebranych zasobów danych i wyników wieloletnich badań prowadzonych na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska oraz na Wydziale Nauk o Ziemi UŚ. – Istotne jest połączenie informacji o przyrodzie ożywionej i nieożywionej – wyjaśnia dr hab....
Wieczna zmarzlina nie musi być wieczna Wydział Nauk o Ziemi Kierownik projektu: dr hab. Wojciech Dobiński z Zakładu Teledetekcji Środowiska   Dr hab. Wojciech Dobiński z Katedry Geomorfologii na Wydziale Nauk o Ziemi UŚ bada wieloletnią zmarzlinę w wybranych obszarach Tatr, Gór Skandynawskich i Spitsbergenu.     Polskie Wyprawy Naukowe do Peru Wydział Nauk o Ziemi Kierownik projektu: dr hab. Jerzy Żaba z Katedry Geologii Podstawowej  
Zmienność stężenia i składu pyłów atmosferycznych w zależności od warunków meteorologicznych i ocena ich oddziaływania na zdrowie człowieka (na przykładzie Sosnowca) Obszar nauk przyrodniczych Naukowcy z Wydziału Nauk o Ziemi UŚ badają zanieczyszczenia powietrza Czym oddychają sosnowiczanie? Projekt: „Zmienność stężenia i składu pyłów atmosferycznych w zależności od warunków meteorologicznych i ocena ich oddziaływania na zdrowie człowieka (na przykładzie Sosnowca)” rozpoczął się w listopadzie 2010 roku. Jego kierownikiem jest dr Mieczysław Leśniok z Katedry Klimatologii na Wydziale... Deszcze, ulewy i powodzie Obszar nauk przyrodniczych Genetyczne uwarunkowania opadów ekstremalnych w Europie oraz ich zmienność przestrzenno-czasowa
Nieco zapomniane wyże Obszar nauk przyrodniczych Dr Zuzanna Bielec-Bąkowska zajmuje się badaniem układów wysokiego ciśnienia atmosferycznego oraz występowaniem ekstremalnych zdarzeń klimatycznych Badania w Kanionie Colca Obszar nauk przyrodniczych We wrześniu 2012 roku trzech pracowników Wydziału Nauk o Ziemi UŚ – dr hab. Jerzy Żaba, dr Justyna Ciesielczuk i dr Krzysztof Gaidzik – po raz kolejny wzięło udział w Polskiej Wyprawie Naukowej do Peru Badania w Kanionie Colca
Czym oddychają sosnowiczanie? Obszar nauk przyrodniczych Naukowcy z Wydziału Nauk o Ziemi UŚ badają zanieczyszczenia powietrza Czym oddychają sosnowiczanie? Skamieniałości morskie na szczytach gór Obszar nauk przyrodniczych Na Wydziale Nauk o Ziemi UŚ rozpoczynają się badania nad wpływem globalnych perturbacji ekosystemu na głębokomorskie środowiska dewonu
Historia zapisana w słojach Obszar nauk przyrodniczych Zespół naukowców pracujący pod kierunkiem dr. hab. prof. UŚ Ireneusza Malika opracowuje nowe narzędzia do wykrywania aktywnych stoków osuwiskowych Historia zapisana w słojach Co kryją skały osadowe? Obszar nauk przyrodniczych Naukowcy z Wydziału Nauk o Ziemi UŚ zajmują się poszukiwaniem węglowodorów Poszukiwania i ewentualna eksploatacja gazu łupkowego są tematami skupiającymi uwagę nie tylko geologów i petrologów. Zagadnienia te stały się medialne z powodu pokładanych nadziei na uniezależnienie się od dostawców energii sprowadzanej z zagranicy. W ostatnim okresie prace związane z poszukiwaniem złóż gazu łupkowego...
Albo pożerasz, albo zostajesz pożarty Obszar nauk przyrodniczych W kwietniowym numerze „Nature Communications” ukazał się artykuł dr. hab. Mariusza A. Salamona z Wydziału Nauk o Ziemi i jego współpracowników, prezentujący wyniki badań nad szkarłupniami kopalnymi Miastotwórcze dobro Obszar nauk przyrodniczych Geneza aglomeracji miast na obszarze Polski – to tytuł książki dr. Roberta Krzysztofika wydanej w czerwcu 2014 roku nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Śląskiego
Skamieniałe naczynia krwionośne dziedzina nauk o Ziemi – Badając szczątki gadów żyjących w środkowym triasie, natknąłem się na tajemnicze, cienkie, nitkowate, brunatne struktury. Wnikliwa analiza materiału oraz porównanie wyników z dostępnymi w literaturze naukowej pozwoliły zidentyfikować je jako skamieniałe naczynia krwionośne. Zawierały one fragmenty białek, które za życia zwierzęcia budowały ściany tych naczyń – mówi mgr Dawid Surmik, geolog,... Tajemnice Gór Zerawszańskich Wydział Nauk o Ziemi Zespół naukowców z Wydziału Nauk o Ziemi UŚ bada warunki termiczne w ostatnim tysiącleciu w górach Azji Środkowej i Europy Środkowej.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.