facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Nauka na wyciągnięcie ręki

Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
Wydział Filologiczny
Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii
Wydział Artystyczny
Wydział Nauk Społecznych
Wydział Nauk o Ziemi
Wydział Prawa i Administracji
Wydział Pedagogiki i Psychologii
Wydział Teologiczny
Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach
Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji

Wydział Nauk Społecznych

Preferencje polityczne 2009. Postawy–identyfikacje–zachowania Wydział Nauk Społecznych Koordynatorzy projektu: dr Waldemar Wojtasik z Zakładu Systemów Politycznych Państw Wysoko Rozwiniętych  i dr Agnieszka Turska-Kawa z Zakładu Komunikacji Społecznej   Rola rzeczników prasowych w komunikacji masowej. Na przykładzie województwa śląskiego Wydział Nauk Społecznych Inicjator projektu: Krystian Dudek   Współpraca rzeczników prasowych z dziennikarzami była przedmiotem spotkania przedstawicieli mass mediów i firm, zorganizowanego przez śląski oddział Polskiego Stowarzyszenia Public Relations w grudniu 2010 roku. Rzecznicy prasowi i PR-owcy mieli okazję dowiedzieć się jakie błędy w kontaktach z mediami najczęściej popełniają. Oceny i spostrzeżenia...
Słownik sztuki Katowic i okolic Wydział Nauk Społecznych   Kierownik projektu: dr hab. Barbara Szczypka-Gwiazda z Zakładu Historii Sztuki Przestrzeń publiczna oczami socjologów Wydział Nauk Społecznych Badania prowadzą:  dr Krzysztof Bierwiaczonek z Zakładu Socjologii Rozwoju, mgr Barbara Lewicka z Zakładu Socjologii Rozwoju i dr hab. Tomasz Nawrocki z Zakład Socjologii Polityki  
Maria Skłodowska-Curie. Kobieta, która zmieniła dzieje nauki Wydział Nauk Społecznych Jest patronką 156 polskich szkół (od podstawowych po wyższe), jej podobiznę przedstawiają banknoty, pomniki i płaskorzeźby. Ma swoje muzeum biograficzne w Warszawie. Powstają o niej filmy, opera, książki i artykuły, a wraz z inauguracją Roku jej poświęconego, organizuje się szereg wystaw, konferencji, konkursów. Mówimy o niej: „Kobieta, która zmieniła dzieje nauki”, „kobieta heroiczna”, „geniusz”. Rodzina, praca, religia – system wartości w społecznościach śląskich Wydział Nauk Społecznych  Kierownik projektu: prof. UŚ dr hab. Urszula Swadźba z Zakładu Socjologii Ogólnej  
Społeczeństwo medialne i jego wrogowie Wydział Nauk Społecznych Kierownik projektu: prof. UŚ dr hab. Zbigniew Oniszczuk z Zakładu Dziennikarstwa   Raport z konstruowanego miasta Wydział Nauk Społecznych Projekt prowadzą: prof. UŚ dr hab. Tomasz Nawrocki z Zakładu Socjologii Polityki oraz dr Barbara Lewicka i dr Krzysztof Bierwiaczonek z Zakładu Socjologii Rozwoju Instytutu Socjologii UŚ.  
Dyskretny urok autonomii Obszar nauk społecznych Początek XXI wieku, a szczególnie okres od 2008 roku, kiedy na świecie rozgorzał kryzys finansowy, objawił się zaognieniem nastrojów separatystycznych w różnych częściach Europy. Obok buntującej się pod znakiem Williama Wallace’a i przybrzeżnych złóż ropy Szkocji, najbardziej znaczącym punktem zapalnym na mapie Starego Kontynentu jest Katalonia. Własny pokój Obszar nauk społecznych W Instytucie Socjologii na Wydziale Nauk Społecznych UŚ prowadzone są badania przestrzeni prywatnej w Katowicach z wykorzystaniem kategorii gender
Tam, gdzie wąż Midgardsorm opływa świat Obszar nauk humanistycznych Uniwersytet Śląski staje się ważnym ośrodkiem w dziedzinie badań nad poezją skaldów oraz sagami skandynawskimi i islandzkimi Co łączy niszowe, ciężkie brzmienia skandynawskiego „metalu” ze słowiańskim królem Burysławem? Na tak postawione pytanie z pewnością odpowie dr Jakub Morawiec, adiunkt w Zakładzie Historii Średniowiecznej w Instytucie Historii UŚ. To właśnie tzw. viking metal stał się... „Bąble” aktywności obywatelskiej Obszar nauk społecznych W Instytucie Socjologii Wydziału Nauk Społecznych przeprowadzone zostały badania na temat społeczeństwa obywatelskiego na Górnym Śląsku „Bąble” aktywności obywatelskiej
Batalia nie tylko o światło Obszar nauk społecznych Poszukiwanie oraz badanie materiałów o potencjalnym zastosowaniu w generatorach termoelektrycznych oraz w optoelektronice Batalia nie tylko o światło Syndrom śląskiej kotwicy Obszar nauk społecznych Naukowcy z Instytutu Socjologii UŚ badają uwarunkowania przekształcenia województwa śląskiego w „region uczący się” Syndrom śląskiej kotwicy Przeobrażenia, jakim ulega przemysłowy region Śląska, wszechogarniająca go restrukturyzacja, rekultywacja zdegradowanych eksploatacją terenów, zmiany dotychczasowego profilu działalności produkcyjnej, a przede wszystkim przeobrażenia społeczne, które...
Indeksuję demony Obszar nauk społecznych Dr Przemysław Piwowarczyk w ramach projektu badawczego realizowanego na Wydziale Nauk Społecznych UŚ poszukuje związków między demonologią tekstów z Nag Hammadi a demonologią magii grecko-rzymskiej Wiemy więcej o kochłowickiej warowni Obszar nauk humanistycznych Zakończył się II sezon badawczy na średniowiecznym gródku w Kochłowicach  
Badania archeologiczne w Bytomiu Obszar nauk humanistycznych Wzgórze św. Małgorzaty to miejsce założenia pierwszego grodu bytomskiego. Tamtejsze grodzisko jest jednym z niewielu miejsc w naszym regionie, gdzie można obserwować kontynuację osadniczą od wczesnego średniowiecza do chwili obecnej. Gród bytomski wzmiankowany był już w XII w., a jego początki sięgają XI stulecia. Badania archeologiczne prowadzone w tym miejscu zostały zainicjowane przez... Badania naukowe nad historią ideologii syjonistycznej „Długa droga do Izraela” Obszar nauk społecznych Dr hab. Jacek Surzyn z Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Wydziału Nauk Społecznych UŚ prowadzi badania nad historią ideologii syjonistycznej Długa droga do Izraela Antysemityzm, emancypacja, syjonizm. Narodziny ideologii syjonistycznej to tytuł projektu, sfinansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki. Jego celem było przebadanie początków ruchu syjonistycznego tworzącego się w...
Zapomniane karty historii historia Początki regionu przemysłowego nazwanego Zagłębiem Dąbrowskim sięgają XIX stulecia. Dwa wieki to niewiele, zdawać by się więc mogło, że w historii tej ziemi nie powinno być miejsca na białe plamy czy nieodkryte tajemnice. Tajemnica panewnickiego klasztoru historia Zajęcie historyka często przypomina pracę detektywa. Cierpliwość, wnikliwa penetracja miejsca zdarzenia, umiejętność łączenia faktów, ale przede wszystkim żmudne poszukiwania śladów – to niezbędne cechy zarówno badacza, jak i śledczego. Czasem jednak bywa, że o odkryciu nieznanych dotąd faktów decyduje przypadek. Taki też był początek historii odnalezienia stanowiska dowodzenia namiestnika III...
Ageōmétrētos mēdeìs eisítō Wydział Nauk Społecznych Gdy niemiecki fizyk Carl F. von Weizsäcker powiedział Wernerowi Heisenbergowi, że zamierza studiować filozofię, ten stwierdził, że dobry filozof powinien wpierw zrozumieć wielkie osiągnięcia w dziedzinie myśli, które dokonały się w ich stuleciu. Dlatego Weizsäcker zmienił zdanie i postanowił najpierw studiować fizykę. Czy można jednak zrozumieć odkrycia, jakie dokonały się wraz z rewolucją... Tajemnica panewnickiego klasztoru historia Zajęcie historyka często przypomina pracę detektywa. Cierpliwość, wnikliwa penetracja miejsca zdarzenia, umiejętność łączenia faktów, ale przede wszystkim żmudne poszukiwania śladów – to niezbędne cechy zarówno badacza, jak i śledczego. Czasem jednak bywa, że o odkryciu nieznanych dotąd faktów decyduje przypadek. Taki też był początek historii odnalezienia stanowiska dowodzenia namiestnika III...
Sztuka kompromisu Wydział Nauk Społecznych Dr Aneta Borowik z Zakładu Historii Sztuki prowadzi badania naukowe poświęcone powojennej modernie na Górnym Śląsku i w Zagłębiu Dąbrowskim.  Czarny PR przełomu XV i XVI wieku Wydział Nauk Społecznych Dr Katarzyna Niemczyk z Zakładu Historii Średniowiecznej w Instytucie Historii UŚ zajmuje się południowo-wschodnią polityką Jagiellonów.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.