facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Nauka na wyciągnięcie ręki

Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
Wydział Filologiczny
Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii
Wydział Artystyczny
Wydział Nauk Społecznych
Wydział Nauk o Ziemi
Wydział Prawa i Administracji
Wydział Pedagogiki i Psychologii
Wydział Teologiczny
Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach
Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji

„Postawy, Konfrontacje, Spotkania”

W 2011 roku pracownicy Katedry Malarstwa Instytutu Sztuki Wydziału Artystycznego w Cieszynie zainicjowali projekt badawczy „Postawy, Konfrontacje, Spotkania”. Zorganizowano szereg wystaw, w tym na Słowacji: w Múzeum Tatranského národného parku w Tatrzanskiej Łomnicy, w Vila Flora w Starym Smokowcu, w Muzeum w Kieżmarku oraz w galeriach w kraju: w Zakopanem, Katowicach, w Czeladzi; w Galerii Uniwersyteckiej Wydziału Artystycznego w Cieszynie z okazji inauguracji roku akademickiego Większość wernisaży uświetniły koncerty wykładowców i studentów Instytutu Muzyki. Zależnie od miejsca ekspozycji autorzy uzupełniali bądź zmieniali zestaw obrazów, tak np. było w Galerii Sztuki Współczesnej „Elektrownia” w Czeladzi, gdzie tytuł wystawy – „Malarstwo w przestrzeni poprzemysłowej” sprowokował do interesującego zderzenia obrazów z bardzo określonym charakterem Galerii, mającej swoją siedzibę w nieczynnej, XIX-wiecznej kopalni „Saturn”. Pod koniec roku 2011 odbyły się kolejne wystawy: w Galerii Pszczyńskiego Centrum Kultury pt. „Obraz cząstka świata”, w Galerii Miejskiej ZSP w Rzeszowie – „Obrazem zapisane”. Ekspozycjom towarzyszy publikacja albumowa prezentująca prace i sylwetki wykładowców Katedry Malarstwa oraz przygotowana m.in. na okazję wystawy w Cieszynie i zaprezentowana na wernisażu w Galerii Uniwersyteckiej publikacja „Twórczość jako spotkanie” zawierająca teksty teoretyczne, a będąca zamknięciem drugiej części projektu.


Na prezentację składa się kilkadziesiąt prac, w przeważającej części malarskich, autorstwa: Jagody Adamus, Ireneusza Botora, Krzysztofa Dadaka, Lecha Kołodziejczyka, Elżbiety Kuraj, Romana Maciuszkiewicza, Adama Molendy i Tadeusza Rusa. Ta różnorodność aktywnych twórczo pedagogów jest istotnym wyróżnikiem tych wystaw, decyduje o ich różnorodności, akcentuje rolę indywidualnego i kreatywnego postrzegania świata w kontekście wspólnych prezentacji. O charakterze owych pokazów tak pisze autor projektu, kierownik Katedry Malarstwa, prof. Lech Kołodziejczyk: „Sensy i znaczenia treści artystycznych, unaocznione poprzez prezentację prac malarskich, to także istotny przyczynek do refleksji nad fenomenem spotkań, dialogów, wymiany poglądów, konfrontacji, jak również nieuniknionych sporów i napięć, towarzyszących każdej twórczej atmosferze. To również próba uchwycenia cech zjawiska kreatywnej inspiracji twórczej, wzajemnego przenikania i dookreślania powodów działań twórczych w zakresie malarstwa przy jednoczesnej akceptacji odrębności, autonomii, wielości postaw artystycznych”. W 2012 roku planowana jest trzecia część projektu zatytułowana „Pokolenia”, będąca próbą zderzenia twórczości pedagogów Katedry Malarstwa i dyplomantów oraz absolwentów ostatnich kilku lat. 20 stycznia w Jastrzębskim MOK-u w Galerii „Magazyn 22” odbył się wernisaż pierwszej wystawy „Pokolenia” prezentującej prace absolwentów i części wykładowców Katedry Malarstwa.
 

fotografia

fotografia 2

fotografia 3

fotografia 4

plakat

fotografia 5

plakat

plakat

plakat

plakat

fotografia 7

plakat

fotografia 8

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.