facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Nauka na wyciągnięcie ręki

Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
Wydział Filologiczny
Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii
Wydział Artystyczny
Wydział Nauk Społecznych
Wydział Nauk o Ziemi
Wydział Prawa i Administracji
Wydział Pedagogiki i Psychologii
Wydział Teologiczny
Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach
Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji

Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii

O fraktalach oraz ich zastosowaniach słów kilka Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii Kierownik projektu: dr Piotr Janoska z Zakładu Teorii Prawdopodobieństwa O fraktalach oraz ich zastosowaniach słów kilka „Zobaczyć świat w ziarenku piasku, Niebiosa w jednym kwiecie z lasu. W ściśniętej dłoni zamknąć bezmiar, W godzinie – nieskończoność czasu” William Blake Wszechobecna cząstka Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii Koordynator prac polskiego zespołu: prof. dr hab. Jan Kisiel z Zakładu Fizyki Jądrowej i Jej Zastosowań  
Gry kwantowe: teoria i implementacja Obszar nauk ścisłych Prof. dr hab. Jan Sładkowski, kierownik Zakładu Astrofizyki i Kosmologii (Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii UŚ), od wielu lat zajmuje się teoretycznym i praktycznym zastosowaniem zjawisk mechaniki kwantowej Żywy kot martwy Człowiek jest chemią Obszar nauk ścisłych Zespół badawczy, pracujący pod kierunkiem prof. zw. dr. hab. inż. Jarosława Polańskiego, prowadzi badania nad znaczeniem chelatorów żelaza w terapii przeciwnowotworowej
Kosmiczne soczewki Obszar nauk ścisłych Badania fenomenu przyspieszającej ekspansji Wszechświata Zespół prof. dr. hab. Marka Biesiady z Zakładu Astrofizyki i Kosmologii w Instytucie Fizyki Uniwersytetu Śląskiego podejmuje w swoich pracach problem wykorzystania silnych soczewek grawitacyjnych w roli nowego testu kosmologicznego, inicjując przy tym owocną współpracę międzynarodową z badaczami z Chin i Francji. Lodówki magnetokaloryczne? Obszar nauk ścisłych W Zakładzie Fizyki Ciała Stałego prowadzone są badania nad strukturą i właściwościami warstw powierzchniowych ciał stałych
Potwierdzono istnienie fal grawitacyjnych – i co dalej? Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii Prof. dr hab. Marek Biesiada z Instytutu Fizyki UŚ zaangażowany jest w międzynarodowy projekt związany z pracami przygotowawczymi nad teleskopem Einsteina Jak negocjować z grafenem? Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii Dr hab. prof. UŚ Rafał Sitko, kierownik Pracowni Analitycznych Metod Spektroskopowych (Instytut Chemii UŚ), bada sposoby wykorzystania grafenu i tlenku grafenu w chemii analitycznej
Jak negocjować z grafenem? dziedzina nauk chemicznych Dr hab. prof. UŚ Rafał Sitko, kierownik Pracowni Analitycznych Metod Spektroskopowych (Instytut Chemii UŚ), bada sposoby wykorzystania grafenu i tlenku grafenu w chemii analitycznej Jak przyspieszyć działanie leków? biofizyka Zespół prof. zw. dr. hab. Mariana Palucha z Zakładu Biofizyki i Fizyki Molekularnej prowadzi badania nad właściwościami struktur amorficznych i ich wykorzystaniem w przemyśle farmaceutycznym.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.