facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Nauka na wyciągnięcie ręki

Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
Wydział Filologiczny
Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii
Wydział Artystyczny
Wydział Nauk Społecznych
Wydział Nauk o Ziemi
Wydział Prawa i Administracji
Wydział Pedagogiki i Psychologii
Wydział Teologiczny
Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach
Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji

Wydział Filologiczny

Czy Bizantyńczycy mieli poczucie humoru? Wydział Filologiczny Kierownik projektu: prof. UŚ dr hab. Przemysław Marciniak z Pracowni Tradycji i Kultury Antycznej   Kulturowe wizualizacje doświadczenia Wydział Filologiczny Przyszłość filologii zaczyna się dziś... ...a raczej zaczęła się już wczoraj, wraz z realizacją projektu „Kulturowe wizualizacje doświadczenia”. Analiza kultury współczesnej i badanie relacji pomiędzy tekstami literackimi a szeroko pojętymi tekstami kultury (malarskimi, architektonicznymi, filmowymi, fotograficznymi, multi-medialnymi itp.) to już nie tylko cel grupki pasjonatów. To kierunek, w...
Język bardziej angielski niż dotychczas Wydział Filologiczny Kierownik projektu: prof. UŚ dr hab. Andrzej Łyda z Zakładu Translatoryki   Filologia przestaje być domeną tych, którzy badają język jedynie w oparciu o literaturę piękną – twierdzi prof. UŚ dr hab. Andrzej Łyda. Dama niepospolita Wydział Filologiczny Współczesne kobiety przygotowały projekt ustawy o parytetach w polityce, w XVII w. Anna ze Zbąskich Stanisławska napisała autobiografię, dzięki której stała się prekursorką przemian w kulturze obyczajowej tego okresu. Chciała sama decydować o swoim losie, a w małżeństwie interesował ją nie majątek i pozycja mężów, lecz również ich uroda i własne szczęście.
Notatniki Aleksandra Wata – spiralna nielinearność zapisu Wydział Filologiczny Kierownik projektu: prof. dr hab. Adam Dziadek z Zakładu Poetyki Historycznej i Sztuki Interpretacji   Projekt krytyki somatycznej Wydział Filologiczny Kierownik projektu: prof. dr hab. Adam Dziadek z Zakładu Poetyki Historycznej i Sztuki Interpretacji   Kierownikiem projektu, który jest realizowany w ramach projektów Narodowego Centrum Nauki, jest prof. dr hab. Adam Dziadek, wicedyrektor Instytutu Nauk o Literaturze Polskiej im. Ireneusza Opackiego.
Gatunki mowy i skrypty kulturowe dyskursu prywatności Wydział Filologiczny Kierownik projektu: prof. dr hab. Małgorzata Kita z Katedry Międzynarodowych Studiów Polskich   Projekt pt. „Gatunki mowy i skrypty kulturowe dyskursu prywatności” realizowany jest przez prof. dr hab. Małgorzatę Kitę z Katedry Międzynarodowych Studiów Polskich. Polskie dzieci od kilkudziesięciu lat poznają wiersz Jana Brzechwy Słoń: Edycja utworów zebranych Piotra Wacheniusa Wydział Filologiczny Kierownik projektu: prof. dr hab. Dariusz Rott z Zakładu Historii Literatury Średniowiecza i Renesansu  
Wspólne dziedzictwo Obszar nauk humanistycznych Dobiegła końca realizacja projektu badawczego finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki pn. „Wspólnota pamięci. Druki XVI wieku w zbiorach Biblioteki Fundacji Wiktora hr. Baworowskiego we Lwowie” Bez cenzury Obszar nauk humanistycznych Dr Beata Popczyk-Szczęsna z Zakładu Teatru i Dramatu w Instytucie Nauk o Kulturze i Studiów Interdyscyplinarnych UŚ prowadzi badania nad dramaturgią polską po 1989 roku. Bez cenzury
Komunikacja społeczna Policji. Historia, stan obecny i perspektywy Obszar nauk humanistycznych Projekt badawczy Komunikacja społeczna Policji. Historia, stan obecny i perspektywy prof. zw. dr hab. Jadwigi Stawnickiej z Zakładu Socjolingwistyki i Społecznych Praktyk Komunikowania Wydziału Filologicznego UŚ Między niebem i wodą, Polską i Chile Obszar nauk humanistycznych Studia o podróżopisarstwie Ignacego Domeyki dr Beaty Mytych-Forajter
Studia nad twórczością Wisławy Szymborskiej Obszar nauk humanistycznych Studia nad twórczością Wisławy Szymborskiej dr Iwony Gralewicz-Wolny Poetka pytań i refleksji

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.