facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Nauka na wyciągnięcie ręki

Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
Wydział Filologiczny
Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii
Wydział Artystyczny
Wydział Nauk Społecznych
Wydział Nauk o Ziemi
Wydział Prawa i Administracji
Wydział Pedagogiki i Psychologii
Wydział Teologiczny
Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach
Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji

Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach

Stopy z pamięcią kształtu NiTi Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach Kierownik projektu: prof. UŚ dr hab. Danuta Stróż z Zakładu Badań Strukturalnych   Badania nad nową generacją materiałów, wykazujących niekonwencjonalne właściwości Stopy z pamięcią kształtu NiTi Analiza obrazów tomograficznych oka Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach Kierownicy projektu: dr inż. Robert Koprowski i prof. dr hab. inż. Zygmunt Wróbel z Zakładu Komputerowych Systemów Biomedycznych    Dr inż. Robert Koprowski i prof. dr hab. inż. Zygmunt Wróbel z Zakładu Komputerowych Systemów Biomedycznych Wydziału Informatyki i Nauki o Materiałach prowadzą projekt badawczy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego pt. „Analiza obrazów tomograficznych...
Przełom w implantologii Obszar nauk technicznych Naukowcy z Wydziału Informatyki i Nauki o Materiałach UŚ, kontynuując wieloletnie badania nad różnorodnymi materiałami, realizują projekt naukowy pod nazwą „Produkcja stopów i wyrobów medycznych NiTi z pamięcią kształtu” Przełom w implantologii Obszar nauk ścisłych Naukowcy z Wydziału Informatyki i Nauki o Materiałach UŚ, kontynuując wieloletnie badania nad różnorodnymi materiałami, realizują projekt naukowy pod nazwą „Produkcja stopów i wyrobów medycznych NiTi z pamięcią kształtu” Przełom w implantologii
Kolekcjoner „ust” Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach Polska jest jednym z niewielu krajów, który regularnie stosuje badania cheiloskopijne w ekspertyzach kryminalistycznych Kolekcjoner „ust” Badania naukowe dotyczące powłok cynkowo-manganowych Obszar nauk ścisłych Zespół naukowców pod kierunkiem dr Katarzyny Wykpis bada nowe materiały stosowane w ochronie korozyjnej elementów stalowych
Badania na medal Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach Stowarzyszenie Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów wraz z Urzędem Patentowym RP i Politechniką Warszawską od dziewięciu lat są organizatorami Międzynarodowej Warszawskiej Wystawy Wynalazków IWIS. To jedyna w Polsce impreza o tematyce innowacyjno-wynalazczej o zasięgu międzynarodowym. Na wystawach goszczą każdego roku racjonalizatorzy ze wszystkich kontynentów. Implanty przyszłości Obszar nauk technicznych W Instytucie Nauki o Materiałach UŚ prowadzone są badania nad modyfikacją powierzchni biomateriałów.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.