facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Nauka na wyciągnięcie ręki

Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
Wydział Filologiczny
Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii
Wydział Artystyczny
Wydział Nauk Społecznych
Wydział Nauk o Ziemi
Wydział Prawa i Administracji
Wydział Pedagogiki i Psychologii
Wydział Teologiczny
Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach
Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji

Wydział Pedagogiki i Psychologii

„Zamrożona” młodzież Obszar nauk społecznych Poszukiwania nowych metod pracy z młodzieżą dotkniętą trudną sytuacja życiową, w ramach projektu badawczego realizowanego na Wydziale Pedagogiki i Psychologii UŚ Wszechmocny prawy kciuk Obszar nauk społecznych „Mentalność współczesnego człowieka jako regulator zachowań związanych ze zdrowiem” to projekt zespołu naukowców z Wydziału Pedagogiki i Psychologii UŚ. Realizacja projektu zespołu kierowanego przez dr hab. Małgorzatę Górnik-Durose rozpoczęła się w maju 2011 roku. Pomysł tematu był efektem dyskusji i wieloletnich badań prowadzonych w Zakładzie Psychologii Zdrowia i Jakości Życia Instytutu...
Schizofrenia – choroba „demokratyczna” Obszar nauk społecznych Dr Kasper Czech z Zakładu Psychologii Klinicznej i Sądowej w Instytucie Psychologii UŚ zajmuje się badaniem schizofrenii Doświadczenie ulicy Obszar nauk humanistycznych Na Wydziale Pedagogiki i Psychologii UŚ prowadzone są badania nad przestępczością nieletnich
Problemy edukacyjne – wyzwanie dla naukowców dziedzina nauk społecznych Na Wydziale Pedagogiki i Psychologii UŚ prowadzone są badania potencjału twórczego dzieci w wieku wczesnoszkolnym. Dlaczego jedni ufają naukowcom, a inni mają ich za kuglarzy? Wydział Pedagogiki i Psychologii Interdyscyplinarne badania dr. Łukasza Jacha z Zakładu Psychologii Zdrowia i Jakości Życia na Wydziale Pedagogiki i Psychologii UŚ

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.