facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Nauka na wyciągnięcie ręki

Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
Wydział Filologiczny
Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii
Wydział Artystyczny
Wydział Nauk Społecznych
Wydział Nauk o Ziemi
Wydział Prawa i Administracji
Wydział Pedagogiki i Psychologii
Wydział Teologiczny
Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach
Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji

Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

Droga do nowoczesnej uprawy roślin zaczyna się w laboratorium Wydział Biologii i Ochrony Środowiska Analiza struktury genomu jądrowego traw Badania nad niepylakiem apollo i amerykańską stonką kukurydzianą Wydział Biologii i Ochrony Środowiska Kierownik projektu: dr hab. Mirosław Nakonieczny z Katedry Fizjologii Zwierząt i Ekotoksykologii     Prace badawcze, prowadzone przez biologów z Uniwersytetu Śląskiego, dotyczą zarówno ochrony zagrożonych gatunków jak i tępienia szkodników.
Co w glebie piszczy? Wydział Biologii i Ochrony Środowiska W świadomości społecznej roztocze związane są jedynie z uciążliwymi alergiami. Niewiele osób zdaje sobie sprawę z tego, że ta niedoceniana grupa zwierząt jest odpowiedzialna za zachowanie harmonii w biosystemie glebowym. Warto chronić Beskid Śląski Obszar nauk przyrodniczych Przedstawiamy Państwu następny projekt badawczy realizowany na Uniwersytecie Śląskim i zachęcamy wszystkie Wydziały do promocji swoich osiągnięć naukowych na stronie serwisu - "Działalność naukowa".
Wpływ wielkowymiarowego martwego drewna na zgrupowania mechowców (Acari: Oribatida) Wydział Biologii i Ochrony Środowiska Kierownik projektu: prof UŚ dr hab. Piotr Skubała z Katedry Ekologii   Prof. UŚ dr hab. Piotr Skubała i mgr Magdalena Maślak z Katedry Ekologii Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska prowadzą projekt badawczy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego pt. „Wpływ wielkowymiarowego martwego drewna na zgrupowania mechowców (Acari: Oribatida)”. Inicjowanie i rozwój wierzchołka korzenia bocznego u dzikiego typu Arabidopsis thaliana i u modyfikowanych genetycznie form Wydział Biologii i Ochrony Środowiska Założenia projektu badawczego realizowanego przez dr Joannę Szymanowską - Pułkę z Zakładu Biofizyki i Morfogenezy Roślin Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego.
Polubmy pająki! Wydział Biologii i Ochrony Środowiska Kierownik projektu: dr Agnieszka Babczyńska z Katedry Fizjologii Zwierząt i Ekotoksykologii   W powszechnym mniemaniu pająki są brzydkie i niebezpieczne, budzą strach, a nawet przerażenie. Badaczka z Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska udowadnia, że większość z nich jest nie tylko całkowicie niegroźna, ale przede wszystkim pożyteczna.  Biolodzy autorami narzędzia ułatwiającego identyfikację genów odpowiedzialnych za replikację i naprawę uszkodzeń DNA u roślin Wydział Biologii i Ochrony Środowiska Nowa baza danych sekwencji EST (Expressed Sequence Tag), czyli znaczników pochodzących z genów jęczmienia jest dostępna na serwerze Uniwersytetu Śląskiego jako narzędzie identyfikacji oraz analizy genów odpowiedzialnych za replikację i naprawę uszkodzeń DNA u roślin.
GMO – zbawienie czy zagrożenie? Wydział Biologii i Ochrony Środowiska Kierownik projektu: prof. zw. dr hab. Mirosław Małuszyński z Katedry Genetyki   Zintegrowany system wspomagający zarządzaniem i ochroną zbiornika zaporowego Wydział Biologii i Ochrony Środowiska Koordynator projektu: prof. zw. dr hab. Paweł Migula z Katedry Fizjologii Zwierząt i Ekotoksykologii   Zintegrowany system wspomagający zarządzaniem i ochroną zbiornika zaporowego, w skrócie ZiZOZap, to strategiczny projekt badawczy zrzeszający wielu naukowców, którego koordynatorem jest Uniwersytet Śląski w Katowicach Tajemnice Zbiornika Goczałkowickiego
Badania nad zdolnościami bakterii do rozkładu toksycznych substancji organicznych Obszar nauk przyrodniczych Na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska UŚ prowadzone są badania nad zdolnościami bakterii do rozkładu toksycznych substancji organicznych Syczą, cykają i ćwierkają Obszar nauk przyrodniczych Naukowcy z Katedry Fizjologii i Ekotoksykologii UŚ od ponad dwudziestu lat prowadzą pracownię hodowli owadów
W krainie traw Obszar nauk przyrodniczych Przesuwanie granic poznania naukowego – taki cel postawili sobie badacze z Katedry Anatomii i Cytologii Roślin, pracujący pod okiem prof. dr. hab. Roberta Hasteroka. Tajemnice Zbiornika Goczałkowickiego Obszar nauk przyrodniczych Zintegrowany system wspomagający zarządzaniem i ochroną zbiornika zaporowego, w skrócie ZiZOZap, to strategiczny projekt badawczy zrzeszający wielu naukowców, którego koordynatorem jest Uniwersytet Śląski w Katowicach Tajemnice Zbiornika Goczałkowickiego
Pożyteczne bakterie Wydział Biologii i Ochrony Środowiska Na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska UŚ prowadzone są badania nad zdolnościami bakterii do rozkładu toksycznych substancji organicznych Pożyteczne bakterie Badania naukowe na temat genetycznej i molekularnej analizy jęczmienia Wydział Biologii i Ochrony Środowiska W Katedrze Genetyki na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska od wielu lat prowadzona jest genetyczna i molekularna analiza jęczmienia   Hodowla mutantów
Czy pijemy skażoną wodę? Obszar nauk przyrodniczych W Katedrze Biochemii UŚ prowadzone są badania związane z zanieczyszczeniem środowiska niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi Beczułka z krwią Wydział Biologii i Ochrony Środowiska Prof. dr hab. Piotr Świątek, kierownik Katedry Histologii i Embriologii Zwierząt na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska UŚ zajmuje się badaniem rozwoju i budową zwierząt bezkręgowych, głównie pierścienic.
Co masz w środku, gąbko? Wydział Biologii i Ochrony Środowiska Naukowcy z Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska UŚ opracowali analizę struktury wewnętrznej gąbki

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.