facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Nauka na wyciągnięcie ręki

Obszar nauk humanistycznych
Obszar nauk społecznych
Obszar nauk ścisłych
Obszar nauk przyrodniczych
Obszar nauk technicznych
Obszar sztuki

„Postawy, Konfrontacje, Spotkania”

W 2011 roku pracownicy Katedry Malarstwa Instytutu Sztuki Wydziału Artystycznego w Cieszynie zainicjowali projekt badawczy „Postawy, Konfrontacje, Spotkania”. Zorganizowano szereg wystaw, w tym na Słowacji: w Múzeum Tatranského národného parku w Tatrzanskiej Łomnicy, w Vila Flora w Starym Smokowcu, w Muzeum w Kieżmarku oraz w galeriach w kraju: w Zakopanem, Katowicach, w Czeladzi; w Galerii Uniwersyteckiej Wydziału Artystycznego w Cieszynie z okazji inauguracji roku akademickiego Większość wernisaży uświetniły koncerty wykładowców i studentów Instytutu Muzyki. Zależnie od miejsca ekspozycji autorzy uzupełniali bądź zmieniali zestaw obrazów, tak np. było w Galerii Sztuki Współczesnej „Elektrownia” w Czeladzi, gdzie tytuł wystawy – „Malarstwo w przestrzeni poprzemysłowej” sprowokował do interesującego zderzenia obrazów z bardzo określonym charakterem Galerii, mającej swoją siedzibę w nieczynnej, XIX-wiecznej kopalni „Saturn”. Pod koniec roku 2011 odbyły się kolejne wystawy: w Galerii Pszczyńskiego Centrum Kultury pt. „Obraz cząstka świata”, w Galerii Miejskiej ZSP w Rzeszowie – „Obrazem zapisane”. Ekspozycjom towarzyszy publikacja albumowa prezentująca prace i sylwetki wykładowców Katedry Malarstwa oraz przygotowana m.in. na okazję wystawy w Cieszynie i zaprezentowana na wernisażu w Galerii Uniwersyteckiej publikacja „Twórczość jako spotkanie” zawierająca teksty teoretyczne, a będąca zamknięciem drugiej części projektu.


Na prezentację składa się kilkadziesiąt prac, w przeważającej części malarskich, autorstwa: Jagody Adamus, Ireneusza Botora, Krzysztofa Dadaka, Lecha Kołodziejczyka, Elżbiety Kuraj, Romana Maciuszkiewicza, Adama Molendy i Tadeusza Rusa. Ta różnorodność aktywnych twórczo pedagogów jest istotnym wyróżnikiem tych wystaw, decyduje o ich różnorodności, akcentuje rolę indywidualnego i kreatywnego postrzegania świata w kontekście wspólnych prezentacji. O charakterze owych pokazów tak pisze autor projektu, kierownik Katedry Malarstwa, prof. Lech Kołodziejczyk: „Sensy i znaczenia treści artystycznych, unaocznione poprzez prezentację prac malarskich, to także istotny przyczynek do refleksji nad fenomenem spotkań, dialogów, wymiany poglądów, konfrontacji, jak również nieuniknionych sporów i napięć, towarzyszących każdej twórczej atmosferze. To również próba uchwycenia cech zjawiska kreatywnej inspiracji twórczej, wzajemnego przenikania i dookreślania powodów działań twórczych w zakresie malarstwa przy jednoczesnej akceptacji odrębności, autonomii, wielości postaw artystycznych”. W 2012 roku planowana jest trzecia część projektu zatytułowana „Pokolenia”, będąca próbą zderzenia twórczości pedagogów Katedry Malarstwa i dyplomantów oraz absolwentów ostatnich kilku lat. 20 stycznia w Jastrzębskim MOK-u w Galerii „Magazyn 22” odbył się wernisaż pierwszej wystawy „Pokolenia” prezentującej prace absolwentów i części wykładowców Katedry Malarstwa.
 

fotografia

fotografia 2

fotografia 3

fotografia 4

plakat

fotografia 5

plakat

plakat

plakat

plakat

fotografia 7

plakat

fotografia 8

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.