facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Nauka na wyciągnięcie ręki

Obszar nauk humanistycznych
Obszar nauk społecznych
Obszar nauk ścisłych
Obszar nauk przyrodniczych
Obszar nauk technicznych
Obszar sztuki

Obszar nauk przyrodniczych

Droga do nowoczesnej uprawy roślin zaczyna się w laboratorium Wydział Biologii i Ochrony Środowiska Analiza struktury genomu jądrowego traw Badania nad niepylakiem apollo i amerykańską stonką kukurydzianą Wydział Biologii i Ochrony Środowiska Kierownik projektu: dr hab. Mirosław Nakonieczny z Katedry Fizjologii Zwierząt i Ekotoksykologii     Prace badawcze, prowadzone przez biologów z Uniwersytetu Śląskiego, dotyczą zarówno ochrony zagrożonych gatunków jak i tępienia szkodników.
Co w glebie piszczy? Wydział Biologii i Ochrony Środowiska W świadomości społecznej roztocze związane są jedynie z uciążliwymi alergiami. Niewiele osób zdaje sobie sprawę z tego, że ta niedoceniana grupa zwierząt jest odpowiedzialna za zachowanie harmonii w biosystemie glebowym. Warto chronić Beskid Śląski Obszar nauk przyrodniczych Przedstawiamy Państwu następny projekt badawczy realizowany na Uniwersytecie Śląskim i zachęcamy wszystkie Wydziały do promocji swoich osiągnięć naukowych na stronie serwisu - "Działalność naukowa".
Wpływ wielkowymiarowego martwego drewna na zgrupowania mechowców (Acari: Oribatida) Wydział Biologii i Ochrony Środowiska Kierownik projektu: prof UŚ dr hab. Piotr Skubała z Katedry Ekologii   Prof. UŚ dr hab. Piotr Skubała i mgr Magdalena Maślak z Katedry Ekologii Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska prowadzą projekt badawczy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego pt. „Wpływ wielkowymiarowego martwego drewna na zgrupowania mechowców (Acari: Oribatida)”. Inicjowanie i rozwój wierzchołka korzenia bocznego u dzikiego typu Arabidopsis thaliana i u modyfikowanych genetycznie form Wydział Biologii i Ochrony Środowiska Założenia projektu badawczego realizowanego przez dr Joannę Szymanowską - Pułkę z Zakładu Biofizyki i Morfogenezy Roślin Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego.
Polubmy pająki! Wydział Biologii i Ochrony Środowiska Kierownik projektu: dr Agnieszka Babczyńska z Katedry Fizjologii Zwierząt i Ekotoksykologii   W powszechnym mniemaniu pająki są brzydkie i niebezpieczne, budzą strach, a nawet przerażenie. Badaczka z Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska udowadnia, że większość z nich jest nie tylko całkowicie niegroźna, ale przede wszystkim pożyteczna.  Biolodzy autorami narzędzia ułatwiającego identyfikację genów odpowiedzialnych za replikację i naprawę uszkodzeń DNA u roślin Wydział Biologii i Ochrony Środowiska Nowa baza danych sekwencji EST (Expressed Sequence Tag), czyli znaczników pochodzących z genów jęczmienia jest dostępna na serwerze Uniwersytetu Śląskiego jako narzędzie identyfikacji oraz analizy genów odpowiedzialnych za replikację i naprawę uszkodzeń DNA u roślin.
Problem „kurczących się” miast Wydział Nauk o Ziemi Projekt Shrink Smart na Uniwersytecie Śląskim „Zagłada miast?” W województwie śląskim coraz więcej miast zmaga się z problemami przemian demograficznych i ekonomicznych. Jak radzą sobie włodarze i mieszkańcy w dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości sprawdzili naukowcy z Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego. Pojezierze zamiast kopalń? Wydział Nauk o Ziemi Badania naukowe prowadzone w Zakładzie Hydrologii i Gospodarki Wodnej Obszarów Urbanizowanych WNoZ Pojezierze zamiast kopalń?
Procesy i struktury demograficzno-społeczne w obszarze województwa śląskiego w latach 1988–2008 Wydział Nauk o Ziemi Badanie procesów i struktur demograficzno-społecznych w obszarze województwa śląskiego nie jest zadaniem łatwym – twierdzi prof. dr hab. Jerzy Runge z Katedry Geografii Ekonomicznej Uniwersytetu Śląskiego. Projekt DinoSilesia Wydział Nauk o Ziemi Koordynator projektu: dr hab. Jerzy Cabała z Zakładu Geologii Złóż   Parę lat temu, w kilku miejscach województwa śląskiego, gdzie płytko na powierzchni występują utwory węglanowe i ilaste triasu, odkryto skamieniałe szczątki – jak się później okazało - jednych z najstarszych gadów kopalnych. Skamieniałości te są niezwykle unikalne, a dla paleontologów mają dużą wartość badawczą.
Kości mówią wszystko Wydział Nauk o Ziemi Od lipca 2008 roku, kiedy to podano do publicznej wiadomości informacje o spektakularnym odkryciu zachowanych szczątków kręgowców w Lipiu Śląskim koło Lisowic, nie ustają nowe doniesienia o kolejnych ważnych odkryciach związanych z kopalnymi kręgowcami w polskim triasie. Badanie tych kopalnych biocenoz kręgowców jest również naukowym celem uniwersyteckiego projektu DinoSilesia. Co tak naprawdę... Ślady katastrofy kosmicznej w Polsce Wydział Nauk o Ziemi Kierownik zespołu badawczego: prof. zw. dr hab. Grzegorz Racki z Katedry Paleontologii i Stratygrafii   Od trzydziestu lat na 350 stanowiskach, rozrzuconych po całym świecie, z powodzeniem prowadzono poszukiwania dowodów kolizji Ziemi z planetoidą. W Polsce znaleziono je w wyrobisku nieczynnego kamieniołomu w Lechówce koło Chełma. Polakom towarzyszył w badaniach znany austriacki...
Studia nad lodowcami Wydział Nauk o Ziemi Pod koniec sierpnia 2010 r. rozpoczęła się kolejna wyprawa glacjologiczna naukowców z Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego na Spitsbergen. Jej kierownikiem był prof. zw. dr hab. Jacek A. Jania z Katedry Geomorfologii Wydziału Nauk o Ziemi UŚ. Projekt parku narodowego Wydział Nauk o Ziemi Pracownicy WNoZ tworzą „grupę tektoniczną”, która działa w ramach inicjatywy naukowej, znanej pod nazwą Polskie Wyprawy Naukowe do Peru. Ich celem jest stworzenie podwaliny naukowej pod przyszły park narodowy w Peru.
Projekt parku narodowego Wydział Nauk o Ziemi Pracownicy WNoZ tworzą „grupę tektoniczną”, która działa w ramach inicjatywy naukowej, znanej pod nazwą Polskie Wyprawy Naukowe do Peru. Ich celem jest stworzenie podwaliny naukowej pod przyszły park narodowy w Peru. Nauka i pasja. Irina i Evgeny Gałuskin odkryli pięć nowych minerałów Wydział Nauk o Ziemi Badania prowadzone przez: dr Irinę Gałuskin i dr. Evgeny Gałuskin  
Deszcze kwaśne jak ocet Wydział Nauk o Ziemi Kierownik projektu: dr Mieczysław Leśniok z Katedry Klimatologii   W ciągu ostatnich 20 lat wiele się poprawiło. Zapylenie z drastycznej wartości ponad 2000 gramów pyłów spadających na metr kwadratowy powierzchni w ciągu roku w centrum dawnego województwa katowickiego w latach 70. - 80., zmalało obecnie do wartości poniżej 200 gramów. Projekt stworzenia ogólnodostępnej bazy danych bio- i georóżnorodności województwa śląskiego Wydział Nauk o Ziemi Koordynator projektu: prof. UŚ dr hab. Barbara Tokarska-Guzik z Zakładu Botaniki Systematycznej   Otwiera się niezwykła przestrzeń zastosowania w praktyce zebranych zasobów danych i wyników wieloletnich badań prowadzonych na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska oraz na Wydziale Nauk o Ziemi UŚ. – Istotne jest połączenie informacji o przyrodzie ożywionej i nieożywionej – wyjaśnia dr hab....
GMO – zbawienie czy zagrożenie? Wydział Biologii i Ochrony Środowiska Kierownik projektu: prof. zw. dr hab. Mirosław Małuszyński z Katedry Genetyki   Wieczna zmarzlina nie musi być wieczna Wydział Nauk o Ziemi Kierownik projektu: dr hab. Wojciech Dobiński z Zakładu Teledetekcji Środowiska   Dr hab. Wojciech Dobiński z Katedry Geomorfologii na Wydziale Nauk o Ziemi UŚ bada wieloletnią zmarzlinę w wybranych obszarach Tatr, Gór Skandynawskich i Spitsbergenu.    
Polskie Wyprawy Naukowe do Peru Wydział Nauk o Ziemi Kierownik projektu: dr hab. Jerzy Żaba z Katedry Geologii Podstawowej   Zintegrowany system wspomagający zarządzaniem i ochroną zbiornika zaporowego Wydział Biologii i Ochrony Środowiska Koordynator projektu: prof. zw. dr hab. Paweł Migula z Katedry Fizjologii Zwierząt i Ekotoksykologii   Zintegrowany system wspomagający zarządzaniem i ochroną zbiornika zaporowego, w skrócie ZiZOZap, to strategiczny projekt badawczy zrzeszający wielu naukowców, którego koordynatorem jest Uniwersytet Śląski w Katowicach Tajemnice Zbiornika Goczałkowickiego
Badania nad zdolnościami bakterii do rozkładu toksycznych substancji organicznych Obszar nauk przyrodniczych Na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska UŚ prowadzone są badania nad zdolnościami bakterii do rozkładu toksycznych substancji organicznych Zmienność stężenia i składu pyłów atmosferycznych w zależności od warunków meteorologicznych i ocena ich oddziaływania na zdrowie człowieka (na przykładzie Sosnowca) Obszar nauk przyrodniczych Naukowcy z Wydziału Nauk o Ziemi UŚ badają zanieczyszczenia powietrza Czym oddychają sosnowiczanie? Projekt: „Zmienność stężenia i składu pyłów atmosferycznych w zależności od warunków meteorologicznych i ocena ich oddziaływania na zdrowie człowieka (na przykładzie Sosnowca)” rozpoczął się w listopadzie 2010 roku. Jego kierownikiem jest dr Mieczysław Leśniok z Katedry Klimatologii na Wydziale...
Deszcze, ulewy i powodzie Obszar nauk przyrodniczych Genetyczne uwarunkowania opadów ekstremalnych w Europie oraz ich zmienność przestrzenno-czasowa Syczą, cykają i ćwierkają Obszar nauk przyrodniczych Naukowcy z Katedry Fizjologii i Ekotoksykologii UŚ od ponad dwudziestu lat prowadzą pracownię hodowli owadów
W krainie traw Obszar nauk przyrodniczych Przesuwanie granic poznania naukowego – taki cel postawili sobie badacze z Katedry Anatomii i Cytologii Roślin, pracujący pod okiem prof. dr. hab. Roberta Hasteroka. Nieco zapomniane wyże Obszar nauk przyrodniczych Dr Zuzanna Bielec-Bąkowska zajmuje się badaniem układów wysokiego ciśnienia atmosferycznego oraz występowaniem ekstremalnych zdarzeń klimatycznych
Tajemnice Zbiornika Goczałkowickiego Obszar nauk przyrodniczych Zintegrowany system wspomagający zarządzaniem i ochroną zbiornika zaporowego, w skrócie ZiZOZap, to strategiczny projekt badawczy zrzeszający wielu naukowców, którego koordynatorem jest Uniwersytet Śląski w Katowicach Tajemnice Zbiornika Goczałkowickiego Badania w Kanionie Colca Obszar nauk przyrodniczych We wrześniu 2012 roku trzech pracowników Wydziału Nauk o Ziemi UŚ – dr hab. Jerzy Żaba, dr Justyna Ciesielczuk i dr Krzysztof Gaidzik – po raz kolejny wzięło udział w Polskiej Wyprawie Naukowej do Peru Badania w Kanionie Colca
Pożyteczne bakterie Wydział Biologii i Ochrony Środowiska Na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska UŚ prowadzone są badania nad zdolnościami bakterii do rozkładu toksycznych substancji organicznych Pożyteczne bakterie Czym oddychają sosnowiczanie? Obszar nauk przyrodniczych Naukowcy z Wydziału Nauk o Ziemi UŚ badają zanieczyszczenia powietrza Czym oddychają sosnowiczanie?
Skamieniałości morskie na szczytach gór Obszar nauk przyrodniczych Na Wydziale Nauk o Ziemi UŚ rozpoczynają się badania nad wpływem globalnych perturbacji ekosystemu na głębokomorskie środowiska dewonu Historia zapisana w słojach Obszar nauk przyrodniczych Zespół naukowców pracujący pod kierunkiem dr. hab. prof. UŚ Ireneusza Malika opracowuje nowe narzędzia do wykrywania aktywnych stoków osuwiskowych Historia zapisana w słojach
Co kryją skały osadowe? Obszar nauk przyrodniczych Naukowcy z Wydziału Nauk o Ziemi UŚ zajmują się poszukiwaniem węglowodorów Poszukiwania i ewentualna eksploatacja gazu łupkowego są tematami skupiającymi uwagę nie tylko geologów i petrologów. Zagadnienia te stały się medialne z powodu pokładanych nadziei na uniezależnienie się od dostawców energii sprowadzanej z zagranicy. W ostatnim okresie prace związane z poszukiwaniem złóż gazu łupkowego... Albo pożerasz, albo zostajesz pożarty Obszar nauk przyrodniczych W kwietniowym numerze „Nature Communications” ukazał się artykuł dr. hab. Mariusza A. Salamona z Wydziału Nauk o Ziemi i jego współpracowników, prezentujący wyniki badań nad szkarłupniami kopalnymi
Miastotwórcze dobro Obszar nauk przyrodniczych Geneza aglomeracji miast na obszarze Polski – to tytuł książki dr. Roberta Krzysztofika wydanej w czerwcu 2014 roku nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Śląskiego Badania naukowe na temat genetycznej i molekularnej analizy jęczmienia Wydział Biologii i Ochrony Środowiska W Katedrze Genetyki na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska od wielu lat prowadzona jest genetyczna i molekularna analiza jęczmienia   Hodowla mutantów
Skamieniałe naczynia krwionośne dziedzina nauk o Ziemi – Badając szczątki gadów żyjących w środkowym triasie, natknąłem się na tajemnicze, cienkie, nitkowate, brunatne struktury. Wnikliwa analiza materiału oraz porównanie wyników z dostępnymi w literaturze naukowej pozwoliły zidentyfikować je jako skamieniałe naczynia krwionośne. Zawierały one fragmenty białek, które za życia zwierzęcia budowały ściany tych naczyń – mówi mgr Dawid Surmik, geolog,... Czy pijemy skażoną wodę? Obszar nauk przyrodniczych W Katedrze Biochemii UŚ prowadzone są badania związane z zanieczyszczeniem środowiska niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi
Beczułka z krwią Wydział Biologii i Ochrony Środowiska Prof. dr hab. Piotr Świątek, kierownik Katedry Histologii i Embriologii Zwierząt na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska UŚ zajmuje się badaniem rozwoju i budową zwierząt bezkręgowych, głównie pierścienic. Co masz w środku, gąbko? Wydział Biologii i Ochrony Środowiska Naukowcy z Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska UŚ opracowali analizę struktury wewnętrznej gąbki
Tajemnice Gór Zerawszańskich Wydział Nauk o Ziemi Zespół naukowców z Wydziału Nauk o Ziemi UŚ bada warunki termiczne w ostatnim tysiącleciu w górach Azji Środkowej i Europy Środkowej.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.