facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Nauka na wyciągnięcie ręki

dziedzina nauk chemicznych

Jak negocjować z grafenem? Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii Dr hab. prof. UŚ Rafał Sitko, kierownik Pracowni Analitycznych Metod Spektroskopowych (Instytut Chemii UŚ), bada sposoby wykorzystania grafenu i tlenku grafenu w chemii analitycznej Jak negocjować z grafenem? dziedzina nauk chemicznych Dr hab. prof. UŚ Rafał Sitko, kierownik Pracowni Analitycznych Metod Spektroskopowych (Instytut Chemii UŚ), bada sposoby wykorzystania grafenu i tlenku grafenu w chemii analitycznej

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.