facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Nauka na wyciągnięcie ręki

dziedzina nauk społecznych

Problemy edukacyjne – wyzwanie dla naukowców dziedzina nauk społecznych Na Wydziale Pedagogiki i Psychologii UŚ prowadzone są badania potencjału twórczego dzieci w wieku wczesnoszkolnym. Dlaczego jedni ufają naukowcom, a inni mają ich za kuglarzy? Wydział Pedagogiki i Psychologii Interdyscyplinarne badania dr. Łukasza Jacha z Zakładu Psychologii Zdrowia i Jakości Życia na Wydziale Pedagogiki i Psychologii UŚ

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.