facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Nauka na wyciągnięcie ręki

Obszar nauk humanistycznych
Obszar nauk społecznych
Obszar nauk ścisłych
Obszar nauk przyrodniczych
Obszar nauk technicznych
Obszar sztuki

Obszar nauk społecznych

Preferencje polityczne 2009. Postawy–identyfikacje–zachowania Wydział Nauk Społecznych Koordynatorzy projektu: dr Waldemar Wojtasik z Zakładu Systemów Politycznych Państw Wysoko Rozwiniętych  i dr Agnieszka Turska-Kawa z Zakładu Komunikacji Społecznej   Jak przeżyć w afrykańskim mieście? Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji Kierownik projektu: dr Maciej Kurcz z Zakładu Teorii i Badań Kultury Współczesnej   W czasie niedawnej wojny domowej w Sudanie Południowym (1983–2005), Dżuba była zapyziałą mieściną, zamieszkaną przez kilkutysięczną grupę wynędzniałej ludności. Teraz, niejako z dnia na dzień, staje się wielkim miastem – stolicą autonomicznego Sudanu Południowego.   
Rola rzeczników prasowych w komunikacji masowej. Na przykładzie województwa śląskiego Wydział Nauk Społecznych Inicjator projektu: Krystian Dudek   Współpraca rzeczników prasowych z dziennikarzami była przedmiotem spotkania przedstawicieli mass mediów i firm, zorganizowanego przez śląski oddział Polskiego Stowarzyszenia Public Relations w grudniu 2010 roku. Rzecznicy prasowi i PR-owcy mieli okazję dowiedzieć się jakie błędy w kontaktach z mediami najczęściej popełniają. Oceny i spostrzeżenia... Przestrzeń publiczna oczami socjologów Wydział Nauk Społecznych Badania prowadzą:  dr Krzysztof Bierwiaczonek z Zakładu Socjologii Rozwoju, mgr Barbara Lewicka z Zakładu Socjologii Rozwoju i dr hab. Tomasz Nawrocki z Zakład Socjologii Polityki  
Maria Skłodowska-Curie. Kobieta, która zmieniła dzieje nauki Wydział Nauk Społecznych Jest patronką 156 polskich szkół (od podstawowych po wyższe), jej podobiznę przedstawiają banknoty, pomniki i płaskorzeźby. Ma swoje muzeum biograficzne w Warszawie. Powstają o niej filmy, opera, książki i artykuły, a wraz z inauguracją Roku jej poświęconego, organizuje się szereg wystaw, konferencji, konkursów. Mówimy o niej: „Kobieta, która zmieniła dzieje nauki”, „kobieta heroiczna”, „geniusz”. Rodzina, praca, religia – system wartości w społecznościach śląskich Wydział Nauk Społecznych  Kierownik projektu: prof. UŚ dr hab. Urszula Swadźba z Zakładu Socjologii Ogólnej  
Społeczeństwo medialne i jego wrogowie Wydział Nauk Społecznych Kierownik projektu: prof. UŚ dr hab. Zbigniew Oniszczuk z Zakładu Dziennikarstwa   Policja sanitarna – zagadnienia administracyjnoprawne Wydział Prawa i Administracji Kierownik projektu: dr Marcin Janik z KatedrY Prawa i Postępowania Administracyjnego   Kierownikiem projektu, który jest  finansowany przez Narodowe Centrum Nauki. dr Marcin Janik z Katedry Prawa i Postępowania Administracyjnego Wydziału Prawa i Administracji. 
Raport z konstruowanego miasta Wydział Nauk Społecznych Projekt prowadzą: prof. UŚ dr hab. Tomasz Nawrocki z Zakładu Socjologii Polityki oraz dr Barbara Lewicka i dr Krzysztof Bierwiaczonek z Zakładu Socjologii Rozwoju Instytutu Socjologii UŚ.   Dyskretny urok autonomii Obszar nauk społecznych Początek XXI wieku, a szczególnie okres od 2008 roku, kiedy na świecie rozgorzał kryzys finansowy, objawił się zaognieniem nastrojów separatystycznych w różnych częściach Europy. Obok buntującej się pod znakiem Williama Wallace’a i przybrzeżnych złóż ropy Szkocji, najbardziej znaczącym punktem zapalnym na mapie Starego Kontynentu jest Katalonia.
„Zamrożona” młodzież Obszar nauk społecznych Poszukiwania nowych metod pracy z młodzieżą dotkniętą trudną sytuacja życiową, w ramach projektu badawczego realizowanego na Wydziale Pedagogiki i Psychologii UŚ Własny pokój Obszar nauk społecznych W Instytucie Socjologii na Wydziale Nauk Społecznych UŚ prowadzone są badania przestrzeni prywatnej w Katowicach z wykorzystaniem kategorii gender
Wszechmocny prawy kciuk Obszar nauk społecznych „Mentalność współczesnego człowieka jako regulator zachowań związanych ze zdrowiem” to projekt zespołu naukowców z Wydziału Pedagogiki i Psychologii UŚ. Realizacja projektu zespołu kierowanego przez dr hab. Małgorzatę Górnik-Durose rozpoczęła się w maju 2011 roku. Pomysł tematu był efektem dyskusji i wieloletnich badań prowadzonych w Zakładzie Psychologii Zdrowia i Jakości Życia Instytutu... „Bąble” aktywności obywatelskiej Obszar nauk społecznych W Instytucie Socjologii Wydziału Nauk Społecznych przeprowadzone zostały badania na temat społeczeństwa obywatelskiego na Górnym Śląsku „Bąble” aktywności obywatelskiej
Batalia nie tylko o światło Obszar nauk społecznych Poszukiwanie oraz badanie materiałów o potencjalnym zastosowaniu w generatorach termoelektrycznych oraz w optoelektronice Batalia nie tylko o światło Syndrom śląskiej kotwicy Obszar nauk społecznych Naukowcy z Instytutu Socjologii UŚ badają uwarunkowania przekształcenia województwa śląskiego w „region uczący się” Syndrom śląskiej kotwicy Przeobrażenia, jakim ulega przemysłowy region Śląska, wszechogarniająca go restrukturyzacja, rekultywacja zdegradowanych eksploatacją terenów, zmiany dotychczasowego profilu działalności produkcyjnej, a przede wszystkim przeobrażenia społeczne, które...
Schizofrenia – choroba „demokratyczna” Obszar nauk społecznych Dr Kasper Czech z Zakładu Psychologii Klinicznej i Sądowej w Instytucie Psychologii UŚ zajmuje się badaniem schizofrenii Indeksuję demony Obszar nauk społecznych Dr Przemysław Piwowarczyk w ramach projektu badawczego realizowanego na Wydziale Nauk Społecznych UŚ poszukuje związków między demonologią tekstów z Nag Hammadi a demonologią magii grecko-rzymskiej
Badania naukowe nad historią ideologii syjonistycznej „Długa droga do Izraela” Obszar nauk społecznych Dr hab. Jacek Surzyn z Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Wydziału Nauk Społecznych UŚ prowadzi badania nad historią ideologii syjonistycznej Długa droga do Izraela Antysemityzm, emancypacja, syjonizm. Narodziny ideologii syjonistycznej to tytuł projektu, sfinansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki. Jego celem było przebadanie początków ruchu syjonistycznego tworzącego się w... Problemy edukacyjne – wyzwanie dla naukowców dziedzina nauk społecznych Na Wydziale Pedagogiki i Psychologii UŚ prowadzone są badania potencjału twórczego dzieci w wieku wczesnoszkolnym.
Dlaczego jedni ufają naukowcom, a inni mają ich za kuglarzy? Wydział Pedagogiki i Psychologii Interdyscyplinarne badania dr. Łukasza Jacha z Zakładu Psychologii Zdrowia i Jakości Życia na Wydziale Pedagogiki i Psychologii UŚ

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.