facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Nauka na wyciągnięcie ręki

Obszar nauk humanistycznych
Obszar nauk społecznych
Obszar nauk ścisłych
Obszar nauk przyrodniczych
Obszar nauk technicznych
Obszar sztuki

Obszar nauk humanistycznych

Czy Bizantyńczycy mieli poczucie humoru? Wydział Filologiczny Kierownik projektu: prof. UŚ dr hab. Przemysław Marciniak z Pracowni Tradycji i Kultury Antycznej   Kulturowe wizualizacje doświadczenia Wydział Filologiczny Przyszłość filologii zaczyna się dziś... ...a raczej zaczęła się już wczoraj, wraz z realizacją projektu „Kulturowe wizualizacje doświadczenia”. Analiza kultury współczesnej i badanie relacji pomiędzy tekstami literackimi a szeroko pojętymi tekstami kultury (malarskimi, architektonicznymi, filmowymi, fotograficznymi, multi-medialnymi itp.) to już nie tylko cel grupki pasjonatów. To kierunek, w...
Język bardziej angielski niż dotychczas Wydział Filologiczny Kierownik projektu: prof. UŚ dr hab. Andrzej Łyda z Zakładu Translatoryki   Filologia przestaje być domeną tych, którzy badają język jedynie w oparciu o literaturę piękną – twierdzi prof. UŚ dr hab. Andrzej Łyda. Słownik sztuki Katowic i okolic Wydział Nauk Społecznych   Kierownik projektu: dr hab. Barbara Szczypka-Gwiazda z Zakładu Historii Sztuki
Od archiwów do encyklopedii Wydział Teologiczny Kierownik projektu: ks. prof. zw. dr hab. Jerzy Myszor z Zakładu Teologii Patrystycznej i Historii Kościoła   W Zakładzie Teologii Patrystycznej i Historii Kościoła Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego prowadzony jest program badawczy na temat sytuacji Kościoła katolickiego na Górnym Śląsku w okresie PRL. Spiritus movens projektu jest kierownik Zakładu ks. prof. zw. dr hab. Jerzy... Dama niepospolita Wydział Filologiczny Współczesne kobiety przygotowały projekt ustawy o parytetach w polityce, w XVII w. Anna ze Zbąskich Stanisławska napisała autobiografię, dzięki której stała się prekursorką przemian w kulturze obyczajowej tego okresu. Chciała sama decydować o swoim losie, a w małżeństwie interesował ją nie majątek i pozycja mężów, lecz również ich uroda i własne szczęście.
Notatniki Aleksandra Wata – spiralna nielinearność zapisu Wydział Filologiczny Kierownik projektu: prof. dr hab. Adam Dziadek z Zakładu Poetyki Historycznej i Sztuki Interpretacji   Projekt krytyki somatycznej Wydział Filologiczny Kierownik projektu: prof. dr hab. Adam Dziadek z Zakładu Poetyki Historycznej i Sztuki Interpretacji   Kierownikiem projektu, który jest realizowany w ramach projektów Narodowego Centrum Nauki, jest prof. dr hab. Adam Dziadek, wicedyrektor Instytutu Nauk o Literaturze Polskiej im. Ireneusza Opackiego.
Gatunki mowy i skrypty kulturowe dyskursu prywatności Wydział Filologiczny Kierownik projektu: prof. dr hab. Małgorzata Kita z Katedry Międzynarodowych Studiów Polskich   Projekt pt. „Gatunki mowy i skrypty kulturowe dyskursu prywatności” realizowany jest przez prof. dr hab. Małgorzatę Kitę z Katedry Międzynarodowych Studiów Polskich. Polskie dzieci od kilkudziesięciu lat poznają wiersz Jana Brzechwy Słoń: Edycja utworów zebranych Piotra Wacheniusa Wydział Filologiczny Kierownik projektu: prof. dr hab. Dariusz Rott z Zakładu Historii Literatury Średniowiecza i Renesansu  
Tam, gdzie wąż Midgardsorm opływa świat Obszar nauk humanistycznych Uniwersytet Śląski staje się ważnym ośrodkiem w dziedzinie badań nad poezją skaldów oraz sagami skandynawskimi i islandzkimi Co łączy niszowe, ciężkie brzmienia skandynawskiego „metalu” ze słowiańskim królem Burysławem? Na tak postawione pytanie z pewnością odpowie dr Jakub Morawiec, adiunkt w Zakładzie Historii Średniowiecznej w Instytucie Historii UŚ. To właśnie tzw. viking metal stał się... Wspólne dziedzictwo Obszar nauk humanistycznych Dobiegła końca realizacja projektu badawczego finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki pn. „Wspólnota pamięci. Druki XVI wieku w zbiorach Biblioteki Fundacji Wiktora hr. Baworowskiego we Lwowie”
Bez cenzury Obszar nauk humanistycznych Dr Beata Popczyk-Szczęsna z Zakładu Teatru i Dramatu w Instytucie Nauk o Kulturze i Studiów Interdyscyplinarnych UŚ prowadzi badania nad dramaturgią polską po 1989 roku. Bez cenzury Wiemy więcej o kochłowickiej warowni Obszar nauk humanistycznych Zakończył się II sezon badawczy na średniowiecznym gródku w Kochłowicach  
Badania archeologiczne w Bytomiu Obszar nauk humanistycznych Wzgórze św. Małgorzaty to miejsce założenia pierwszego grodu bytomskiego. Tamtejsze grodzisko jest jednym z niewielu miejsc w naszym regionie, gdzie można obserwować kontynuację osadniczą od wczesnego średniowiecza do chwili obecnej. Gród bytomski wzmiankowany był już w XII w., a jego początki sięgają XI stulecia. Badania archeologiczne prowadzone w tym miejscu zostały zainicjowane przez... Komunikacja społeczna Policji. Historia, stan obecny i perspektywy Obszar nauk humanistycznych Projekt badawczy Komunikacja społeczna Policji. Historia, stan obecny i perspektywy prof. zw. dr hab. Jadwigi Stawnickiej z Zakładu Socjolingwistyki i Społecznych Praktyk Komunikowania Wydziału Filologicznego UŚ
Doświadczenie ulicy Obszar nauk humanistycznych Na Wydziale Pedagogiki i Psychologii UŚ prowadzone są badania nad przestępczością nieletnich Między niebem i wodą, Polską i Chile Obszar nauk humanistycznych Studia o podróżopisarstwie Ignacego Domeyki dr Beaty Mytych-Forajter
Studia nad twórczością Wisławy Szymborskiej Obszar nauk humanistycznych Studia nad twórczością Wisławy Szymborskiej dr Iwony Gralewicz-Wolny Poetka pytań i refleksji Zapomniane karty historii historia Początki regionu przemysłowego nazwanego Zagłębiem Dąbrowskim sięgają XIX stulecia. Dwa wieki to niewiele, zdawać by się więc mogło, że w historii tej ziemi nie powinno być miejsca na białe plamy czy nieodkryte tajemnice.
Tajemnica panewnickiego klasztoru historia Zajęcie historyka często przypomina pracę detektywa. Cierpliwość, wnikliwa penetracja miejsca zdarzenia, umiejętność łączenia faktów, ale przede wszystkim żmudne poszukiwania śladów – to niezbędne cechy zarówno badacza, jak i śledczego. Czasem jednak bywa, że o odkryciu nieznanych dotąd faktów decyduje przypadek. Taki też był początek historii odnalezienia stanowiska dowodzenia namiestnika III... Ageōmétrētos mēdeìs eisítō Wydział Nauk Społecznych Gdy niemiecki fizyk Carl F. von Weizsäcker powiedział Wernerowi Heisenbergowi, że zamierza studiować filozofię, ten stwierdził, że dobry filozof powinien wpierw zrozumieć wielkie osiągnięcia w dziedzinie myśli, które dokonały się w ich stuleciu. Dlatego Weizsäcker zmienił zdanie i postanowił najpierw studiować fizykę. Czy można jednak zrozumieć odkrycia, jakie dokonały się wraz z rewolucją...
Tajemnica panewnickiego klasztoru historia Zajęcie historyka często przypomina pracę detektywa. Cierpliwość, wnikliwa penetracja miejsca zdarzenia, umiejętność łączenia faktów, ale przede wszystkim żmudne poszukiwania śladów – to niezbędne cechy zarówno badacza, jak i śledczego. Czasem jednak bywa, że o odkryciu nieznanych dotąd faktów decyduje przypadek. Taki też był początek historii odnalezienia stanowiska dowodzenia namiestnika III... Sztuka kompromisu Wydział Nauk Społecznych Dr Aneta Borowik z Zakładu Historii Sztuki prowadzi badania naukowe poświęcone powojennej modernie na Górnym Śląsku i w Zagłębiu Dąbrowskim. 
Czarny PR przełomu XV i XVI wieku Wydział Nauk Społecznych Dr Katarzyna Niemczyk z Zakładu Historii Średniowiecznej w Instytucie Historii UŚ zajmuje się południowo-wschodnią polityką Jagiellonów.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.