facebook twitter instagram issuu linkedin google+ research gate youtube ustv

Pracownik

dr hab. Małgorzata Kaniowska
stanowisko
adiunkt
ul. Bielska 62, 43-400 Cieszyn
centrala
33 8546100

funkcja
Prodziekan ds. Badań Naukowych, Artystycznych i Współpracy Międzynarodowej
ul. Bielska 62, 43-400 Cieszyn

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2018
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.