facebook twitter instagram issuu linkedin google+ research gate youtube ustv

Pracownik

dr hab. prof. UŚ Krystyna Doktorowicz
dr hab. prof. UŚ Krystyna Doktorowicz
stanowisko
profesor nadzwyczajny
pokój
321
wewnętrzny
112
ul. Bytkowska 1 B, 40-955 Katowice
centrala
32 2582420
32 2582427
32 2582429
telefon
32 2585840
wewnętrzny
283

funkcja
Dziekan

funkcja
Kierownik Zakładu
wewnętrzny
106
ul. Bytkowska 1 B, 40-955 Katowice
centrala
32 2582420
32 2582427
32 2582429
telefon
32 2585840
wewnętrzny
283

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2018
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.