facebook twitter instagram issuu linkedin google+ research gate youtube ustv

Pracownik

prof. dr hab. Antoni Barciak
stanowisko
profesor nadzwyczajny

funkcja
Pełnomocnik Rektora ds. Archiwum Uniwersytetu Śląskiego

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2017
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.