facebook twitter instagram issuu linkedin google+ research gate youtube ustv

Pracownik

mgr Tomasz Skołucki
stanowisko
Kierownik Osiedli Akademickich w Katowicach i Sosnowcu
pokój
biuro
telefon
32 2918327
32 3689408
ul. Lwowska 8, 41-200 Sosnowiec
centrala
32 3689900

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2018
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.