facebook twitter instagram issuu linkedin google+ research gate youtube ustv

Pracownik

mgr inż. Witold Cybulski
stanowisko
kierownik działu
telefon
32 3591787
32 3592054
faks
32 3592054
wewnętrzny
1787
2054
ul. Bankowa 5, 40-007 Katowice
centrala
32 3592400
telefon
32 3591787
32 3592054
faks
32 3592054
wewnętrzny
1787
2054

funkcja
Pełnomocnik Rektora ds. Danych Osobowych
ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice
centrala
32 3592400
telefon
32 3591300
32 3591903
32 3592045
32 3592050
faks
32 3592055
wewnętrzny
1300
1903
2045
2050

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2018
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.