facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Pracownik

dr hab. Danuta Ślęczek-Czakon
stanowisko
adiunkt
pokój
323
telefon
32 3591829
wewnętrzny
1829
ul. Bankowa 11, 40-007 Katowice
telefon
32 3591709
32 3591829
wewnętrzny
1709
1829

funkcja
Prodziekan ds. Ogólnych i Studentów
ul. Bankowa 11, 40-007 Katowice

funkcja
Kierownik Zakładu
ul. Bankowa 11, 40-007 Katowice
telefon
32 3591709
32 3591829
wewnętrzny
1709
1829

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.