facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Pracownik

prof. zw. dr hab. Małgorzata Łuszczak
stanowisko
profesor zwyczajny
telefon
33 8546240
wewnętrzny
240
ul. Bielska 62, 43-400 Cieszyn
centrala
33 8546100

funkcja
Kierownik Zakładu Nowych Mediów

funkcja
Dziekan
ul. Bielska 62, 43-400 Cieszyn

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.