facebook twitter instagram issuu linkedin google+ research gate youtube ustv

Pracownik

prof. zw. dr hab. Jerzy Łukaszewicz
stanowisko
profesor zwyczajny
pokój
220
wewnętrzny
108
ul. Bytkowska 1 B, 40-955 Katowice
centrala
32 2582420
32 2582427
32 2582429

funkcja
Prodziekan ds. Nauki i Sztuki

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2018
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.