facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Pracownik

dr hab. Marek Wójtowicz
stanowisko
adiunkt
pokój
204/2/
wewnętrzny
125
126
ul. Jordana 18, 40-043 Katowice
centrala
32 3569056

funkcja
Prodziekan ds. Studentów
ul. Jordana 18, 40-043 Katowice

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.