facebook twitter instagram issuu linkedin google+ research gate youtube ustv

Pracownik

mgr Ernest Wilde
stanowisko
starszy wykładowca
pokój
215
wewnętrzny
104
ul. Bytkowska 1 B, 40-955 Katowice
centrala
32 2582420
32 2582427
32 2582429
telefon
32 2585840
wewnętrzny
283

funkcja
Prodziekan ds. Studenckich i Dydaktycznych

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2018
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.