facebook twitter instagram issuu linkedin google+ research gate youtube ustv

Pracownik

dr hab. Sebastian Stach
dr hab. Sebastian Stach
stanowisko
adiunkt
pokój
022
telefon
32 3689722
wewnętrzny
722
ul. Będzińska 39, 41-200 Sosnowiec
centrala
32 3689701
telefon
32 3689738
faks
32 3689863
wewnętrzny
738

funkcja
Kierownik Studiów Podyplomowych E-zdrowie
pokój
022
telefon
32 3689722
faks
32 3689722

funkcja
Zastępca Dyrektora Instytytu ds. dydaktycznych
pokój
6
telefon
32 3689703
faks
32 3689703
ul. Będzińska 39, 41-200 Sosnowiec
centrala
32 3689701

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2018
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.